Nominera kandidater till SSA:s årsmöte 2017
— Skicka in förslagen senast 15 oktober

Posted by Erik SM7DZV on 13 september, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV  —

ssalogo_43x92 (1)Senast den 15 oktober vill valberedningen ha in alla förslag på kandidater till valen vid SSA:s årsmöte 2017. Finns det redan nu färdiga förslag det är lämpligt att sända dem till valberedningen snarast möjligt.

Det finns dubbla skäl för SSA:s medlemmar att föreslå kandidater. Det första handlar om att hjälpa valberedningen att få fram ett väl underbyggt och förankrat förslag. Det andra handlar om att spara pengar åt föreningen.

Valberedningen behöver förslag på kandidater
Valberedningen ska enligt stadgarna lämna sitt förslag senast den 15 november, och den behöver tid att arbeta. Sammankallande i valberedningen är Robert SM0TAE. Mer information från valberedningen finns i QTC nummer 9 2016 på sidan 29.

Möjligheter till motförslag
Sedan valberedningen avslutat sitt arbete har varje medlem möjligheter att lägga motförslag fram till den 31 december. Valen avgörs då i en postomröstning bland SSA:s medlemmar.

Förra poströstningen 70 kronor per avgiven röst
Förra gången en poströstning genomfördes, 2014, beräknades kostnaden till cirka 30 tusen kronor, kostnaden blev cirka 70 kronor per avgiven röst. Den omröstningen gav ingen förändring jämfört med valberedningens förslag.

Tre styrelseledamöter och revisorer ska väljas
Tre styrelseledamöter ska väljas av det kommande årsmötet: ordförande på två år, kassaförvaltare på två år, en styrelseledamot på två år samt revisorer.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com