Nio turkiska stationer
— 26 spottar på DX-Summit

Posted by Erik SM7DZV on 13 september, 2016 in Nyheter |
dx-summit-2016-09-13

Nio turkiska amatörradiostationer har från den 8 september givit upphov till 26 spottar på klustret DX-summit.
Illustration: Skärmklipp från DX-Summit.

— Av Erik SM7DZV —

Nio turkiska amatörradiostationer har mellan den 8 och 13 september givit upphov till 26 spottar på DX-Summit. 20 av dessa spottar kommer från tre stationer. Tio av spottarna har rapporterats av andra turkiska radioamatörer.

Hög aktivitet är det inte, men redaktionen har inte tillräckligt underlag för att avgöra ifall detta är en nivå på aktivteten från turkiska radioamatörer i paritet med vad som gällde före kuppförsöket mot presidenten Erdogan och före utrensningarna som följde därefter.

Turkiet har enligt officiella uppgifter mer än 3000 licensierade radioamatörer.

På DX-Maps är Turkiet helt vitt sedan länge.

Efter kuppförsöket i Turkiet i juli och utrensningarna som följde förekom spekulationer att radioamatörer i landet skulle ha fått licenser indragna. Den nationella turkiska amatörradioorganisationen dementerade omedelbart och kraftfullt. Efter en fråga till vår läsekrets fick vi några exempel på kontakter med turkiska radioamatörer.

Klustet DX-Summit redovisar för närvarande 26 turkiska spottar från och med den 8 september.

26  spottar – nio stationer
Av de 26 turkiska spottarna rör elva stycken TA1AJJ, sju stucken rör TA1UT och två stycken rör TA1D. Sex är spottar som bara pekar på en station. Totalt redovisar DX-Summit på detta sätt nio turkiska amatörradiostationer som varit igång under de fem senaste dygnen. Av dem som rapporterat de 26 spottarna återfinns 10 turkiska stationer.

Mer än 3000 radioamatörer
Frågan som behöver ställas är ifall 26 spottar på DX-summit för nio turkiska stationer, där tio av spottarna rapporterats av andra turkiska stationer, motsvarar normal aktivitet jämfört med vad som rådde före kuppförsöket mot Erdogan tredje veckan i juli. De nio turkiska stationer som rapporteras i spottarna bör kanske jämföras med de drygt tre tusen radioamatörer som finns i landet.

DX-Maps karta över Turkiet är blank
Om DX-summit visar att det finns åtminstone några turkiska radioamatöer som är aktiva efter kuppförsöket mot regimen, motsägs detta av DX-Maps. På DX-maps saknas sedan länge, som vi tidigare påpekat, indikationer på turkisk amatörradiotrafik. Kartan över Turkiet är blank på alla band, dag efter dag.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com