Radiotäta hus i Umeå stoppar rakelsignaler

Posted by Erik SM7DZV on 26 september, 2016 in Nyheter |
rakelradio-i-polisbil

Rakelradio i polisbil.
Källa Wikimedia Commons. Klicka på bilden för länk till SVT Nyheter Västerbotten.

— Av Erik SM7DZV —

SVT Nyheter Västerbotten rapporterar att fyra av Umeås största besöksmål — Väven, Ikea, Avion och Navet — har byggts så att radiosignaler inte kommer in i delar av byggnaderna. Det ställer till allvarliga problem för polis, ambulans och räddningstjänst som är beroende av Rakel för sitt arbete.

Redan när den första av byggnaderna, Väven, uppfördes upptäcktes att byggnadskonstruktionen skärmade av rakelsignaler. Räddningspersonal inne i byggnaden, liksom polis och ambulanspersonal, kunde därför inte hålla kontakt med sin ledning och övriga enheter. Efter Väven har tre platser med samma typ av problem tillkommit: Ikea, Avion och Navet.

ikea-fasad

IKEA-fasad.
Illustration: IKEA:s hemsida på nätet.

Plåtklädda byggnader med  små fönsterytor släpper inte igenom radiovågor
Orsaken till problem torde i flera fall vara att söka i byggnadernas fasadbeklädnad. Av bilder tycks framgå att stora varuhusbyggnader, uppförda i stormarknadsområden under det senaste decenniet, nästan alltid är utvändigt plåtklädda, har plåttak och som i IKEA:s fall i stort stort sett saknar fönster. Med en sådan konstruktion  har man högst sannolikt åstadkommit en variant av en Faradays bur, dvs. ett utrymme som inte släpper igenom elektromagnetisk strålning.

Kostar inte så mycket
En annan, säkert icke försumbar egenskap hos den aktuella konstruktionen,  är att den jämfört med andra ytterväggslösningar är mycket kostnadseffektiv. Den kostar med andra ord inte lika mycket.

Det är inte osannolikt att jakten på låga byggkostnader samt  möjliga kunskapsbrister hos arkitekter, om radiovågors utbredning, har lett fram till de idag mycket vanliga fönsterlösa plåtlador som används för att intymma varuhus i snabbt växande stormarknadslandskapen.

Mot den bakgrunden måste frågan ställas om problemen för blåljusmyndigheternas rakelsystem enbart är något som förekommer i Umeå.

Räddningstjänsten bekräftar: Plåt
Amatörradionyheterna har varit i kontakt med Räddningstjänsten i Umeå som bekräftar att stora delar av de aktuella byggnadernas fasader är av plåt. Ett antagande om det säkraste sättet att lösa problemet torde därför vara att man sätter upp Rakel- och GSM-baser inne i de aktuella byggnaderna.

Ingen vet vem som bär ansvaret
SVT Nyheter Västerbotten rapporterar att så sent som i juni skickades en skrivelse till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där man slog larm om allvarliga brister i kommunikationssystemet inne i de fyra besöksmålen. Och även om det finns lösningar så vet ingen, inte ens MSB, vem som har ansvaret att lösa problemen.

MSB: Vi har inget sådant detaljuppdrag…

– Från MSBs sida menar vi att vi inte har den typen av detaljuppdrag att förse alla byggnader och alla typer av situationer med kommunikation och det skulle säkert bli rätt kostnadsdrivande att försöka genomföra det, säger Torkel Schlegel, chef för MSB rättsenhet.

Länkar
SVT Västerbotten
Faradays bur

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com