Rakelproblemen knappast unika för Umeå
— En upp-och-nervänd plåtcontainer
släpper inte igenom några radiovågor

Posted by Erik SM7DZV on 27 september, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

I går rapporterade SVT Nyheter Västerbotten om att blåljusmyndigheterna förlorar täckningen på sitt radiosystem Rakel, när man går in i flera stora nybyggda hus i Umeå.

Det finns anledning att anta att problemet berör andra nya stormarknader och liknande byggnader på långt flera platser än Umeå.

Skälet till att man inte får radiotäckning beror på att de nya varuhusen i de snabbt växande stormarknadslandskapen är byggda som upp-och-nervända plåtcontainrar utan fönster. Fysiker talar om en Faradays bur. En sådan släpper inte in några radiovågor. Den konstruktion som vållar problemen i Umeå finns på många fler platser än i Umeå.

Plåtklädda byggnader med små fönsterytor släpper inte igenom radiovågor
Orsaken till problem i Umeå torde i flera fall vara att söka i byggnadernas fasadbeklädnad.

Nya stora varuhusbyggnader, uppförda i stormarknadslandskapen under det senaste årtiondet är ofta plåtklädda utvändigt. De har utvändig fasadbeklädnad av korrugerad plåt, plåttak och saknar i stort sett fönster. Utan att ha fokuserat på annat än låga byggkostnader och effektivitet i byggnadsproduktionen har arkitekterna genom konstruktionen åstadkommit en hyggligt effektiv variant av Faradays bur. En Faradays bur släpper inte igenom elektromagnetisk strålning. Den stänger radiovågor ute.

Vanligt i stormarknadslandskapen
Den aktuella konstruktionen är vanlig för varuhus i stormarknadslandskapen. Det går fort att bygga och det är billigt, jämfört med andra lösningar. Metoden är långt ifrån ny. Därför finns det anledning att anta att problemet berör många varuhus och liknande byggnader på långt flera platser än Umeå.

Dags att göra förbindelseprov
Det är bara för blåljusmyndigheterna och MSB att gå in i varuhusen och börja göra förbindelseprov. Då får vi snart veta hur omfattande problemet är.  Problemet gäller med säkerhet fler ställen än fyra utpekade platser i Umeå.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com