Jonas SM5PHU — SSA:s vice ordförande
raderade ”känslig” bild från distriktssida

Posted by Erik SM7DZV on 30 september, 2016 in Nyheter |
Rättelse: Bosse DL7 har anropssignalen SM7HZK, och inget annat. Vi beklagar korrekturfelet.
Uppdatering/förtydligande 2016-10-03:
Bosse DL7 har inte bidragit till denna nyhetsnotis på annat sätt än att han publicerade den  aktuella bilden på SSA DL7-sida, en bild som som senare raderades. Historien uppdagades när Amatörradionyheterna började ställa frågor om varför bilden tagits bort. Vi beklagar allt eventuellt obehag som Bosse oförskyllt kan  ha drabbats av till följd av publiceringen.

— Av Erik SM7DZV —

SM5PHU-Jonas-Hultin-1-sp-webb

Jonas SM5PHU, SSA:s vice ordförande, censurerade D7-sidan.
FOTO © Erik SM7DZV

SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU har raderat en bild på en antenn som publicerades på SSA:s sida för sjunde distriktet.

Jonas SM5PHU hänvisar till en ifrågasatt ”studie” av elektromagnetiska fält intill amatörradioantenner.

I stället för att försvara radioamatörernas rättigheter väljer SSA:s ledning filttofflor och censur för att inte stöta sig med nyckfulla tjänstemän på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bild på balkongantenn blev för mycket för SSA:s ledning
För ett tag sedan publicerade Bosse SM7HZK, tillika SSA:s DL7, en bild på Kjells SM6YYE balkongantenn. Sedan Kjell flyttat från villa i Oskarström till lägenhet i Halmstad är balkongantennen hans enda möjlighet att hålla kontakt med Nomiraringen och andra vänner på banden. Kjell kör med normal effekt och han har inte haft några klagomål från omgivningen om eventuella störningar.

Vice ordföranden raderade bilden från distriktssidan
Men bilden på balkongantennen blev för mycket för SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU som har administratörsrättigheter på SSA:s webbplats. Jonas raderade bilden från D7-sidan med hänvisning till Strålsäkerhetsmyndighetens så kallade fältmätning av olika ”typfall” av elektromagnetiska fält i närheten av amatörradioantenner.

Helt oventenskaplig studie
Studien som åberopas är oventenskapligt utförd. Detta till trots har studien, som därmed även helt saknar vetenskapligt värde, dragit igång både Strålsäkerhetsmyndigheten och PTS i en aktivitet som av många uppfattas som hot mot amatörradion. Det hör till saken att Strålsäkerhetsmyndigheten enligt riksdagens instruktion ska verka på vetenskaplig grund.

Följer helt konsultens partitur
Myndigheternas agerande följer helt det partitur som publicerades på nätet för ett och ett halvt år sedan av en konsult vid Ångpanneförningen. Konsulten lovade där att vid varje möjligt tillfälle verka för sänkta effekter för radioamatörer och elektromagnetiska fält kring radioamatörernas antenner.

Ett SSA i filttofflor
I stället för att försvara radioamatörernas lagstadgade och hävdvunna rätt, att använda sin utrustning – för eget och för samhällets behov – på normalt ansvarsfullt sätt genom att bemöta den ovetenskapliga studien, tar SSA:s ledning på sig filtsockarna och hukar sig för nycker från enskilda tjänstemän vid Elsäkerhetsverket och PTS. I sitt motiv för att radera bilden av Kjells SM6YEE antenn på D7-sidan refererar i stället SSA:s vice ordförande till den så kallade studien och skriver:

För något år sedan genomfördes i Strålsäkerhetsmyndighetens regi en studie, där man visade att amatörradioanläggningar i vissa fall kunde åstadkomma elektromagnetiska fältstyrkor som överskrider de fastställda referensvärdena.

Bland annat uppmärksammades i denna studie att balkongantenner för HF, även vid relativt låga effekter, kan radiera höga fältstyrkor lokalt. Detta eftersom de ofta är små i förhållande till våglängden, och eftersom de typiskt monteras väldigt nära den egna bostaden.

 

Nästa vecka börjar vi arbeta med frågan på nytt
Nästa vecka kommer Amatörradionyheterna att på nytt börja arbeta med frågan om Elsäkerhetsverkets agerande.

För mer än ett halvt år sedan skickade vi en fråga till myndigheten och bad om uppgifter om dess vetenskapliga underlag och förklaringar till dess agerande i frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten har fortfarande inte på något sätt hört av sig med anledning av vår skrivelse.

Vi kommer därför inom kort även att vidta rättsliga åtgärder mot Strålsäkerhetsmyndigheten.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com