NOMIRA-meeting 2016 hos Svark i Axamo

Posted by Erik SM7DZV on 4 oktober, 2016 in Nyheter |
img_3311-2

NOMIRA gruppen samlad utanför SVARKs klubbhus.
FOTO © LA8COA Kjetil

— Text Mats SM7BUA —
—  FOTO: Mats SM7BUA, Bo SM7HZK och Kjetil LA8COA —

SM7ALI, Tage togs emot med stående applåder då han tillsammans med SM7NCI, Leif kom till NOMIRA-meetinget i klubbhuset för SVARK ( Södra Vätterbygdens Radioamatörklubb) i Axamo. Med sina fyllda 96 år, och fortfarande aktiv, är han en av landets äldsta aktiva radioamatörer.

Tage var en av de 32 radioamatörer med respektive från olika delar av landet som möttes för en dag av Nomira-gemenskap och information i det nybyggda klubbhuset i närheten av flygplatsen i Jönköping.

NOMIRA står för ” the Nordic Mission Radio Amateurs” och är en ring som dagligen möts på frekvensen 3623 kHz kl 7.30 SNT. Masterstation är Bosse SM7HZK, Moheda.

img_3251-2

Jan SM7NDX kör NOMIRA-incheckningen via SK7AX.
FOTO © Mats SM7BUA

Klubbhuset
— Ett imponerande byggjobb

Ordföranden för SVARK, SM7NDX, Jan tillsammans med vice ordförande SM7RIN, Ingemar hälsade Nomiragruppen välkommen till SK7AX. De berättade om hur man för några år sedan var tvungen att lämna de gamla lokalerna i Vissmålen för att söka efter en ny klubb-lokal.

Efter några år av hårt arbete har klubben nu byggt ett eget klubbhus med utrymmen som är mycket lämpade för klubbens radioaktiviteter. Det finns all anledning att gratulera SVARK till deras nya lokaler.

Missionärskontakter via kortvåg
Lördagsförmiddagen ägnades åt att samtala om ”NOMIRA, igår, idag- ja alla dagar”. SM6BDW, Daniel och LA8COA, Kjetil berättade om hur Nomira ringen startade 1971 för att ge möjlighet för nordiska missionsarbetare i olika länder att få kontakt med sina resp. hemländer.

Daniel var den första svenska radioamatören som deltog i Nomira-ringen på 80 meter som LA8XN, Steinar i Halden tog initiativet till. Kjetil, son till Steinar, berättade om radiokontakterna från QTH-et i Halden med missionsarbetare i bland annat Syd-Amerika och senare i Afrika. Ett par hundra radioamatörer från de nordiska länderna har under åren checkat in på 3623 kHz för att delta i ring-QSO-et.

dsc_0040-11-2

Tage SM7ALIfrån Röke, Hässleholm, och Tommy SM7WVG från Algutsrum, Öland.
FOTO © Bosse SM7HZK

Amatörradio – en samhällsresurs
Idag är det inte aktuellt att få kontakt med missionsländer via kortvågsradio, internet och mobiltelefon har tagit över. Intresset för att mötas för en daglig kontakt på 80 metersbandet håller dock i sig fortfarande, och det har under de senare åren varit ett stigande intresse. Idag är det mellan 12-18 stationer som checkar in för en stunds samtal via radion.

Under meetinget underströks betydelsen av de dagliga kontakterna med Nomira-ringen och vikten av att uppmuntra och inspirera varandra som radioamatörer. I en allt mer digitaliserad teknikvärld, är det fortfarande angeläget att det finns teknik och erfarenhet för att i katastroflägen kunna vara en samhällsresurs då det finns behov av stabil kommunikation.

Med kortvågsradio i Afrika
Under eftermiddagen medverkade tidigare missionsarbetare i bland annat Afrika för att berätta om sina erfarenheter som radioamatörer från ett flertal länder. SM6LRD, Roland körde under flera år med signalen 9X5LE och lät nu Nomiravännerna få följa med till Afrika via bild och ljudinspelningar. SM7HKJ, Staffan med tidigare signal som 9X5MS berättade tillsammans med SM4MWI, Eva hur de kommunicerade över gränsen genom en enkel QRPP-station. Eva var också aktiv med signalen 5H3YL och hade regelbundna kontakter med bl.a. SM3OAU i Sundsvallstrakten.

SM7JRZ, Roger aktiv tidigare som 5H3RF, avslutade eftermiddagen med att dela sina erfarenheter som radioamatör från Tanzania. Tillsammans med sin far SM0EAO, Brutus utvecklade han möjligheten till emailtrafik via kortvåg och Pactor 2 mellan Afrika och Sverige. Flera radioamatörer inom Nomiragruppen deltog i den trafiken som av PoT tilldelades kommersiella frekvenser för denna speciella trafik.

Plats för flera
Det är ingen tvekan om att Nomira haft och fortfarande har en stor betydelse för många, inte minst den dagliga kontakten med nära vänner. Det var många som vid träffen i Jönköping sågs för första gången efter flera års radiokontakter. Ett glatt sammanträffande under en intensiv dag. Så dags att skiljas åt men med goda minnen och vissheten om att snart kunna mötas igen via etervågen. Det finns plats för många fler i gemenskapen i Nomira. Du är också välkommen !
// Mats  SM7BUA

 

Faktaruta:

NOMIRA ” the Nordic Mission Radio Amateurs”
Något formellt ledarskap finns inte i NOMIRA. Det är ett nätverk av amatörer som har format en gemenskap med personlig prägel. Man möts dagligen klockan 07:30 på frekvensen 3623 kHz (+-QRM). Här finns möjlighet att samtala om både teknik och livsfrågor.

Det var Steinar, LA8XN som 1971 tog initiativet till att samla en grupp radioamatörer med intresse för nordiskt missionsarbete i Sydamerika och Afrika. Syftet var att inspirera missionärer att ta amatörradiocertifikat, men också ge råd vid inköp av radioutrustning och antenner. Under åtskilliga år var det många missionsarbetares möjlighet till kommunikation med hemlandet.

NOMIRA-ringen, som bygger på kristen grund, är öppen för alla som vill vara med, vare sig man har en kristen bekännelse eller inte. En viktig del av morgon-QSOet är det ”dagens ord” som hänvisar till en bibelvers. Den avslutande hälsningen 6.23 syftar till bibelversen i Efesierbrevet kap.6 vers 23.

 

Fotnot:
NOMIRA-meeting 2016 ägde rum den 13 augusti

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com