110 år sedan den första bildtelegrafen – Telefotoapparaten

Posted by Erik SM7DZV on 20 oktober, 2016 in Nyheter |
bild_telegraf_1935_780_521_creative-commons

Bildtelegraf från 1935. Tillverkare Telegrafen-Bauanstalt von Siemens & Halske.
Credit: Creative Commons.

— Av Erik SM7DZV —

Borås tidning hade den 16 oktober, på sidan 14 under personligt, en notis om en så kallade bildtelegraf.

Arthur Korns bildtelegraf  från 1906 var en föregångare till den på tidningarnas fotoavdelningar på sin tid oumbärliga telefotoapparaten.

Med telefotoapparaten kunde man skicka bilder mellan tidningar och nyhetsbyråer. Vissa telefotoapparater kunde också skriva den mottagna bilden direkt på en roterande plastkliché. Vi talar då om tidningarnas blytid, som gick till historien under 1970-talet, när offsettekniken tog över. Plastklichén monterades därefter på ramen med textsatsen som blev förlaga för matrisen som blev form tryckpressens halvcirkelformade gjutplåtar.

Professorn Arthur Korn
För 110 år sedan, 1906,lyckades den tyske professorn Arthur Korn med en så kallad bildtelegraf sända ett fotografi över en sträck på 180 mil. Korn var professor i München och hade i flera år arbetat med bildtelegrafi. Redan två år tidigare hade han kunnat överföra enklare bilder från den ena bildtelegrafen till den andra.

Wikipedia om telefoto:

Idén att kunna sända bilder från ett ställe till ett annat var en tanke som växte fram under flera decennier med hjälp av massor av andra uppfinningar. Ljusets struktur och egenskaper klarnade för vetenskapsmän under slutet av 1800-talet. Upptäckten av elektroner år 1897 hade en stor inverkan på människans förståelse av ljus. Nya upptäckter inom fysiken lade grunden för sändning och mottagande av ljus. Tysken Karl Ferdinand Braun kom med idéer om television redan på 1800-talet.

Efter att telegrafen uppfunnits 1843 var det många som inspirerades till att försöka överföra mer än endast punkter och streck över telegrafkablarna. Snabbt utvecklades många sätt att sända enkla tecken mellan sändare och mottagare, och till och med metoder för sändning av handskriven text utvecklades. 1908 var den tyske fysikern professor Arthur Korn i Stockholm och visade upp sin uppfinning. Ett telefotografi av skådespelerskan Anna Larsen överfördes via telegraf från Politiken i Köpenhamn till Dagens Nyheters redaktion i Stockholm den 27 september. Telefotografi nämns första gången i svenska språket 1905; även då nämns Arthur Korn.

Länkar:
Wikipedia om Arthur Korn 

Östra Småland: Sista natten med gänget på Unionsgatan 
Bayern On Line 
Creative Commons licens

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com