Vigilante – en telefonapp för mobbrättvisa

Posted by Erik SM7DZV on 30 oktober, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Apple Store har börjat sälja Vigilante, en mycket kontroversiell mobiltelefonapp som bedöms underlätta och främja ”mobbrättvisa”. Apple Store har fått ta emot kraftig kritik för sitt beslut.

Systemet skannar New York-polisens radiotrafik och använder sig av GPS-teknik. Rapporten beskriver brottet och exakt var det har inträffat. Avsikten är att uppmärksamma appens användare på brott, så fort de rapporteras.

I Sverige, där blåljusmyndigheternas radiokommunikation är krypterad i Rakelsystemet, kan skanning av motsvarande radiotrafik inte genomföras.

 

 

‘Vigilante’ crime fighting app is now available on Apple’s App Store despite being slammed for promoting ‘mob justice’

Skannar polisens radiotrafik
Vigilante-appen skannar polisens radiotrafik och använder sig av GPS-teknik. Avsikten är att uppmärksamma användare på brott, så fort de rapporteras. Rapporten beskriver brottet och exakt var det har inträffat. Appen fungerar än så länge enbart i New York.

En jämförelse med svenska Lexbase
Lexbase innefattar sökfunktioner där allmänheten kan söka på personers namn, adress eller personnummer för att se om de varit föremål för juridisk prövning. En kartfunktion visar bostadsadresser för personer och företag som förekommer i databasen.

Adresserna uppdateras så länge personerna lever
Ingen hänsyn tas till vilken typ av rättslig prövning som varit aktuell eller om en dom i brottsmål varit fällande, frikännande eller inte vunnit laga kraft. De berörda personernas bostadsadresser uppdateras fortlöpande med uppgifter ur från Skatteverkets adressregister.

Försvårar för tidigare straffade
Organisationen KRIS Kriminellas revansch i samhället, har kritiserat Lexbase för att försvåra återanpassning av dömda som avtjänat sina straff.

Tar skydd av tryckfrihetsförordningen
Lexbase har utgivningsbevis och därmed skydd under den svenska yttrandefrihetsgrundlagen. Lexbase har kritiserats av bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg för ”missbruk av grundlagsrättigheterna” och för att ”snylta på offentlighetsprincipen”, och den har fått hård kritik av Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Kundkrets: Tvåbenta hyenor och medborgargarden
Redaktörens bedömning är att kundkrets/användare av Vigilante liksom av Lexbase kan antas återfinnas bland tvåbenta hyenor och medlemmar i (definitionsmässigt) olagliga medborgargarden.

Läs mer om Lexbase på Wikipedia

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com