Regeringen stödjer 4g-nät för blåljusen
Ut-auktioneringen av 700 MHz-bandet ställs in

Posted by Erik SM7DZV on 31 oktober, 2016 in Nyheter |
Publicerat 20126-10-31.
Uppdaterat 2016-11-01 klockan 16.45: Mobiloperatörerna kritiska till regeringens beslut.
polisens-helikopter_hogupplost

MSB har krävt att Polisen och övriga blåljusmyndigheter ska få tillgång till  ett 4g-komplement till Rakel. Idag har Regeringen fattat beslut i den riktningen.
Foto: Jimmy Gustafsson/polisen

— Av Erik SM7DZV —

– Säkra och utvecklade kommunikationslösningar är av vital betydelse för Sveriges säkerhet. Detta gäller i synnerhet ur ett totalförsvarsperspektiv, säger försvarsminister Peter Hultqvist i en kommentar till dagens regeringsbeslut att sätta stopp för en planerad auktion av frekvenssegment inom det så kallade 700 MHz-bandet.

Regeringsbeslutet innebär att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, går segrande ur striden med Post- och Telestyrelsen, PTS, om hur 700 MHz- bandet ska användas i framtiden.

 

MSB: 4g-komplement till Rakel
MSB ville ha ett 4g-komplement till Rakel. PTS ville auktionera ut de mest attraktiva bitarna till mobiltelefonoperatörer. MSB protesterade: Då skulle vanliga konsumentprodukter inte kunna användas i samhällets 4g-nät, och det skulle fördyra systemet kraftigt.

Idag har regeringen satt ner foten. Samhällets 4g-nät har högst prioritet. Det blir ingen auktion.

Mobiloperatörerna kritiska
Men mobiloperatörerna kritiserar regeringen  för att bromsa utbyggnaden av mobilt bredband.  (Läs mer om konflikten mellan samhällets säkerhetsintressen och mobiloperatörernas kommersiella intressen i länken till Ny Teknik nedan.) Telia skriver i en kommentar att beslutet ”kraftigt försvårar och försenar den viktiga utbyggnaden av mobil infrastruktur på landsbygden”.

Det var ganska länge sedan vi senast hörde Telia tala sig varm för glesbygdens behov.

I sina skäl för att riva upp ett tidigare beslut från 2014 hänvisar regeringen bland annat till den säkerhetspolitiska utvecklingen som gör

det allt mer angeläget att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information på ett effektivt och säkert sätt. Skälet till regeringens beslut är alltså det förändrade säkerhetspolitiska läget som gör att försvarets och blåljusmyndigheternas användning måste säkerställas.

Regeringens beslut i dag innebär att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018.

Uppdrag åt MSB att föreslå kommunikationslösning
Regeringen har även beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, börja förbereda en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa (de s.k. blåljusaktörerna) och försvar ska kunna utvecklas.

Post- och telestyrelsen (PTS) hade planerat att från den 1 december börja auktionera ut frekvenssegment i 700 MHz-bandet till kommersiella intressenter. Denna auktion har nu avblåsts.

PTS förslag hade fördyrat samhällets 4g-nät
Det stod i början av året klart, när PTS förslag presenterades i januari, att MSB var missnöjt med förslaget. MSB vill ha ett 4g-nät som komplement till Rakel. I sin remiss inför förändringen hävdade MSB att det frekvensområde som PTS föreslagit skulle leda till kraftig fördyring av samhällets 4g-nät. Ett av argumenten var att vanliga konsumentprodukter inte skulle gå att använda.

Länkar

Regeringens pressmeddelande

Ny Teknik: ”Regeringen bromsar mobilt bredband”

Amatörradionyheterna 2016-01-27: 
”Blåljusnätet Rakel behöver kompletteras med mobilt bredbandsnät”

Amatörradionyheterna 2016-03-24:
Strid om polisens system för radiokommunikation

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com