ESR och FRO förlorar rätten
anordna prov och utfärda amatörradiocertifikat

Posted by Erik SM7DZV on 3 november, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

ssalogo_43x92 (1)

Ensam kvar.

Från den 1 januari föreslås SSA att, liksom tidigare, få rätt att anordna prov och utfärda amatörradiocertifikat samt hantera anropssignaler, fåfängesignaler ur SI- och SJ-serierna undantagna.

FRO:s och ESR:s rätt att anordna prov och utfärda amatörradiocertifikat upphör på egen begäran.

 

Sedan 2011 har SSA, FRO och föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) på delegation från PTS haft ansvar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbeslutet sträcker sig fram till den 31 december 2016.

PTS har nu gjort en översyn av de tidigare delegationsbesluten och dess nya förslag är nu ute på remiss.

Ändrade regler för fåfängeskignaler
Förslaget innebär att SSA att liksom tidigare få rätt att hantera samtliga uppgifter, utom att tilldela fåfängesignaler ur SI- och SJ-serierna. Tidigare beviljade fåfängesignaler påverkas inte. Frivilliga Radioorganisationen (FRO), föreslås att liksom tidigare få administrera militära anropssignaler med SL-prefix.

FRO och ESR får inte längre anordna prov
FRO:s och ESR:s rätt att anordna prov och utfärda amatörradiocertifikat upphör på egen begäran.

Nya reglerna gäller från 1 januari 2017
De nya beslutet föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2017. Med undantag för reglerna för fåfängesignalerna innebär beslutet i stort sett en återgång till det som gällde före 2011.

Länk till PTS information om remissen 

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com