Finska radioamatörer får börja använda
60-metersbandet från och med årsskiftet.

Posted by Erik SM7DZV on 8 november, 2016 in Nyheter |

Via Southgate har vi snappat upp att den finska tillsynsmyndigheten för radio nyligen kungjort att alla OH-stationer kommer att få tillstånd att använda 5351.5 – 5366.5 kHz med en maximal effekt av 15W EIRP.

Förändringen träder i kraft nu vid årsskiftet, den 1 januari 2017.

 

Länkar:
SRAL (Finska nationella amatörradioorganisationens nyhetssida för 60 meter)

Nyhetsnotis hos Southgate

Definition:
EIRP — Equivalent isotropically radiated power
EIRP, Equivalent isotropically radiated power är synonymt med effektiv utstrålad effekt från en isotropisk antenn.
Läs mer om EIRP på engelska Wikipedia.


Print pagePDF pageEmail page

Copyright © 2014-2018 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com