Finska radioamatörer får börja använda
60-metersbandet från och med årsskiftet.

Via Southgate har vi snappat upp att den finska tillsynsmyndigheten för radio nyligen kungjort att alla OH-stationer kommer att få tillstånd att använda 5351.5 – 5366.5 kHz med en maximal effekt av 15W EIRP. Förändringen träder i kraft nu vid årsskiftet, den 1 januari 2017.   Länkar: SRAL (Finska nationella amatörradioorganisationens nyhetssida för 60 meter) … Fortsätt läsa Finska radioamatörer får börja använda
60-metersbandet från och med årsskiftet.