PTS: ”Två av fem radiostyrda leksaker
sänder med för hög effekt”

Posted by Erik SM7DZV on 16 november, 2016 in Nyheter |

Två av fem kontrollerade radiostyrda leksaker riskerar att orsaka radiostörningar på grund av att de sänder med otilllåtet hög effekt.

Det rapporterar Post- och telestyrelsen (PTS) efter en kampanj utförd av 18 marknadskontrollerande myndigheter inom EU.

 

Myndigheter med ansvar för marknadskontroll av radioutrustning har under 2016 genomfört en internationell kampanj inriktad på att kontrollera om radiostyrda leksaker, exempelvis bilar och båtar, uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. 111 produkter har kontrollerats i de 18 länder som deltog i kampanjen. Kontrollen visade att åtta av tio av de kontrollerade produkterna brast i något avseende.

Radiosändare med för stark effekt
Vanligast är brister i administrativa krav som exempelvis dokumentation, där drygt två av tre produkter inte levde upp till EU-kraven. Två av fem produkter bedömdes inte använda radiospektrum effektivt, i praktiken innebar det att produkternas radiosändare sände med för stark effekt.

”Alltför dåligt betyg”
– Detta är ett alltför dåligt betyg. Radiostyrda leksaker av olika slag blir allt vanligare och om de inte håller sig inom gränsvärdena finns risk för radiostörningar. Tillverkare, återförsäljare och importörer måste ta sitt ansvar för att se till att endast produkter som uppfyller EU-kraven sätts på marknaden, säger Birger Hägg, PTS marknadskontroll.

Välj CE-märkta produkter
Det är också viktigt att konsumenter tänker efter innan de köper produkter, skriver PTS i sin pressinformation.  CE-märkningen är ett sätt att hjälpa konsumenter att välja rätt. CE-märkningen innebär bland annat att den som sätter produkten på marknaden försäkrar att produkten uppfyller EU:s krav på bland annat säkerhet, miljö och att de inte orsakar radiostörningar.

Bakgrund till undersökningen
PTS ingår i en arbetsgrupp på EU-nivå med myndigheter som arbetar med marknadskontroll utifrån EU:s radioutrustningsdirektiv. Denna gemensamma kampanj var den åttonde i ordningen, där många länder gemensamt fokuserar på en viss typ av radioutrustning. I Sverige är det PTS som ansvarar för denna marknadskontroll.

Länkar
Ta del av undersökningsrapporten. Ladda ned pdf
Läs mer om CE-märkning.  Ladda ned pdf
Läs mer om marknadskontroll och EU-regelverket. Klicka här

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com