630 000 svenskar utan internet
— Hamnar ute på den den digitala tundran

Posted by Erik SM7DZV on 18 november, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-11-20 klockan 08.45

— Av Erik SM7DZV —

En rapport om tillgången till internet i Sverige 2016 visar att 630 000 människor i vårt land inte använder internet. För majoriteten av de berörda finns det anledning att anta att rapportens formulering ”inte använder”  skulle kunna översättas med ”saknar tillgång till”.

De, som inte har anslutning till nätet och som inte kan hantera datorer, hamnar ute på den digitala tundran. Där blir de beroende av andras godtyckliga hjälp för att klara sina kontakter med myndigheter och det övriga samhället.

När samhällsfunktioner och service digitaliseras, ökar utsattheten, svårheterna och riskerna för dem som saknar anslutning. Det kan vara enklare att överleva på tundran. Där är åtminstoner spelreglerna kända för alla.

I takt med att information och samhällstjänster blir online, hamnar de som inte har tillgång till nätet bortom samhällets service.

”Kan du inte använda en dator så får du inte äta”.

I en rapporten om svenskarnas internetvanor, SOI 2016, framgår att omkring 630 000 människor står utanför internet i Sverige. Den som inte kan hantera en dator och inte har tillgång till internet hamnar i bakvatten.

Länkar
SVT nyhetsartikel: Digital klyfta i Sverige påverkar samhället 
Rapport SOI 2016: Svenskarna och internet 2016. En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com