Byråkratimisslyckande att svenska radioamatörer
inte får tillgång till 60-meter förrän tidigast 2018

Posted by Erik SM7DZV on 21 november, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-11-23 kl 13.15:
PTS oförmåga att öppna bandet för amatörradiotratik bär omisskännliga drag av byråkratimisslyckande.
Uppdaterat 2016-11-28 klockan 20.00: Fotnot.
5355

Nya 60-metersbandet. Tillgängligt i Finland från 1 januari. Svenska radioamatörer får  av  för oss okända skäl vänta mer än ett år till.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Amatörradionyheterna rapporterade nyligen att finska radioamatörer får tillgång till det nya 60-metersbandet för amatörradio från årsskiftet. Vi frågade därför Post- och Telestyrelsen, PTS hur länge det dröjer innan bandet öppnas för svenska radioamatörer.

PTS svarar att man, ”inom ramen för sitt föreskriftsarbete”, håller på att utreda frågan om bandet ska undantas för amatörradio. Om PTS fattar beslut att det ska undantas, kan bandet som tidigast bli öppet att använda utan tillståndsplikt i februari 2018, eller när de reviderade föreskrifterna träder i kraft.

PTS oförmåga att öppna ett internationellt överenskommet försumbart smalt frekvensområde på 15 kHz (sic.) för svenska radioamatörer bär omisskännliga drag av byråkratimisslyckande (se nedan för förklaring av begreppet).


Enligt lagen om elektronisk kommunikation krävs det tillstånd för att använda radiosändare. PTS får dock föreskriva om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Det innebär att en användare inte behöver ha ett enskilt tillstånd för att använda radiosändare, så som t.ex. amatörradiosändare, i det bandet.

Inget sagt om hur PTS kommer att besluta
Svaret från PTS säger inget om hur myndigheten kan komma att besluta, när de nya föreskifterna kommer. Det enda som verkar säker är att svenska radioamatörer får vänta på de nya föreskifterna, eller minst till februari 2018, innan man får besked hur det blir med 60-metersbandet.

Finsk kontra svensk administration
Konstateras kan att den finlänska frekvensmyndigheten behövde 13 månader efter det att Världsradiokonferensen 2015 beslutade att öppna det nya 60-metersbandet för amatörradio. För samma uppgift behöver svenska PTS, i bästa fall minst 27 månader. De besked vi fått från PTS saknar dessutom garantier för att spektrumavdelningen kommer att klara av uppgiften ens på den tiden.

Byråkratimisslyckande
Inom nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper  används begreppet byråkratimisslyckande för situationer där politiker fattat beslut i en viss fråga, men där beslutet inte genomförs eller fördröjs på grund av olika former av friktion, det kan till exempel röra sig om oförmåga, ovilja eller ointresse,  inom den administration som är satt att effektuera beslutet.

Amatörradionyheterna saknar kunskap om vilka friktioner eller problem, som finns inom spektrumavdelningens väggar, men oförmågan att öppna ett internationellt överenskommet frekvensområde på 15 kHz (!) för svenska radioamatörer bär omisskännliga drag av, just det, byråkratimisslyckande.

Länkar

Finska radioamatörer får börja använda 60-metersbandet från och med årsskiftet.

Världsradiokonferensen godkändenytt amatörradioband på 60 meter

PTS: Regler för undantag från tillståndsplikt

FOTNOT

Efter vår publicering har vi fått höra invändningen, att svenska radioamatörer får vänta 16 månader längre längre än de finska, eftersom de finska radioamatörerna betalar en årlig tillståndsavgift på 18 Euro medan de svenska radioamatörernas tillstånd är kostnadsfria.

Redaktionen ställer sig oförstående till att PTS av den orsaken skulle kunna undvika att ta sitt myndighetsansvar.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com