Projektet Amatörradio i skolan går nu in i steg tre

Posted by Erik SM7DZV on 22 november, 2016 in Nyheter |

— Av Jörgen SM3FJF —

besk

Fr.v. Paul SA3PAU, Oliver åk 8, Johan åk 7, Emil åk 8 och Linna åk 8.
FOTO © Jörgen SM3FJF

— Av Jörgen SM3FJF —

Projektet SSA — Amatörradio i skolan, som genomförs i mellersta Norrland, har nu gått in i steg tre. Där får eleverna möjligheter att lära mer om – och själva köra – amatörradio.

Under lördagen togs sju elever emot på Kordelia Friskola i Erikslund av lärarna SA3PAU Paul, SM3EFS Lennart och SM3FJF Jörgen. Med handledarnas hjälp fick ungdomarna därefter köra amatörradio under hela dagen.

 

gruppbild

Deltagarna i Steg 3 den 19 november tillsammans med sina handledare: Fr. v. Lennart SM3EFS, Oliver åk 8, Jenna åk 9,  Jörgen SM3FJF, Johan åk 6, Medina åk 9, Linna åk 8, Lukas åk 1 på Tekniska gymnasiet Ånge, Emil åk 8 och Paul SA3PAU. Längst fram Helen med sonen Theodor och sonen Anton stående bakom.
FOTO © Jörgen SM3FJF

Projektet uppdelat i tre steg
Inom grundskolan är projektet ”SSA – Amatörradio i skolan” uppdelat i tre utbildningssteg för åk 6 till åk 9, där de två första utbildningsstegen avklarades under vårterminen 2016.

Tredje steget fortsätter nu
Hösten 2016 och våren 2017 fortsätter tredje utbildningssteget med fyra inplanerade lördagar, där ca 30 eleverna får möjlighet att lära mera om amatörradio och att köra radio under lördagen.

Minervaskolan i Ånge, Kordelia Friskola i Erikslund samt Fränsta skola
Ca 30 elever, inom Ånge kommun, har under hösten anmält sig frivilligt för att de ska få vara med i tredje utbildningssteget.

Lördagsprogrammet
Lördagen den 19 november välkomnades sju elever av lärarna SA3PAU Paul, SM3EFS Lennart och SM3FJF Jörgen på Kordelia Friskola i Erikslund. Under lördagen fick eleverna möjlighet att köra amatörradio under nio timmar.

I köket fanns Helen Hägglund som såg till att alla erbjöds frukost, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Först ”torrsim”
Efter frukosten började lärarna med en repetition om Amatörradio för eleverna. Därefter blev det radioövning ”torrsim”, där eleverna i klassrummet muntligt fick råd och stöd i hur man utväxlar olika typer av QSO-trafik med varandra samt QSO-loggning i datorer. Den fortsatta undervisningen bedrevs därefter från två klassrum med praktiskt genomförande av radioförbindelser på 7 och 14 MHz.

70 SSB-QSOn
Eleverna blev mycket duktiga på att ratta in radiostationerna på SSB, duktiga på att logga QSOn samtidigt som de körde radio. Totalt körde eleverna 70 QSO förbindelser på SSB samt några digitala PSK31 QSOn. Ett flertal SSB QSOn kördes i LZ DX Contest.

Steg 3 fortsätter i januari
Steg 3 utbildningen fortsätter närmast med en tre nya elevgrupper, en lördag i januari, i februari och mars 2017.


FAKTARUTA

Projektledare
Jörgen Norrmén, SM3FJF, är projektledare för SSA – Amatörradio i skolan 2015-2017

Erfarenheter från steg 1 utbildningen
Obligatorisk närvaro för alla elever. Lektionstid 50 minuter. 20 klasser. Ca 500 elever. Här måste man som lärare vara mycket flexibel och ha bredd på skilda/olika undervisningsmodeller för elever från årskurs 6 upp till årskurs 9. Det är inte förrän i årskurs 8 som eleverna börjar läsa om ljus och ljud.

Erfarenheter från steg 2 utbildningen
Frivillig anmälan från elever för att få delta i steg 2. Lektionstid 2 x 50 minuter. 20 grupper med ca 4-8 elever/grupp. Ca 100 elever anmälde sig frivilligt att få delta i steg 2, vilket motsvarar 20 % av samtliga elever.

Erfarenheter från en försöksgrupp i steg 3 utbildningen
Heldagsutbildning genomfördes med en referensgrupp lördagen den 19 mars. Elever fick pröva på att köra radio i RDXC, Russian DX Contest, SSB. Eleverna bjöds på frukost på skolan, därefter ”torrsim” d.v.s. i lektionssal muntligt köra radio med varandra och samtidigt logga i dator. Efter lunch fram till kl. 18.00 blev det verklighet på amatörradiobanden. Tillsammans körde eleverna 80 contestförbindelser.

Eleverna ville INTE sluta kl. 18.00 utan de ville fortsätta och köra radio hela natten! Vilket härligt minne för oss lärare! Erfarenheterna här är att eleverna blev oerhört duktiga på att ratta in radiostationerna, duktiga på att logga QSOn samtidigt som de körde radio. För att inte tala om den gemensamma tävlingsinstinkten – den var på allra högsta nivån!

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com