Webböversättning (?) av PTS-förslag
vållar förvirring hos Southgate

Posted by Erik SM7DZV on 27 november, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU har uppmärksammat redaktionen på att Southgates nyhetswebb uppger att PTS inte längre skulle vilja delegera administrationen för amatörradioverksamheten till SSA.

– Mej veterligt är det ett falskt påstående, skriver Jonas i sitt mejl.

Mest troligt är förmodligen att det rör sig om ett språkligt missförstånd på grund av en dålig maskinöversättning.

 

Motsägs av liggande förslag
Uppgiften att PTS skulle överväga att dra tillbaka sitt delegationsbeslut motsägs av PTS förslag till regler för fortsatt delegationen. I samband med att remisstiden gick ut träffades SSA och PTS och diskuterade detaljer i den föreslagna nya delegationsordningen.

Ett annat förhållande som talar emot uppgiften hos Southgate är att PTS förmodligen saknar förutsättningar att ta hem administrationen, som sedan många har legat hos SSA.

Troligen ett språkligt missförstånd
Ett språkligt missförstånd är troligen den mest sannolika orsaken till Southgates notis. Southgates länk översätts med hjälp av Googles översättningsprogram på nätet. Om nyhetsunderlag översätts på det sättet lär det vara nära till missuppfattningar och felslut. Det är svårt att tänka sig att någon skulle ha något att vinna på att med avsikt sprida desinformation i frågan.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com