Mobiloperatörerna har slutat överdriva
storleken på sina täckningsområden

Posted by Erik SM7DZV on 2 december, 2016 in Nyheter |
pts-matning-av-mobiltefontackning-2016

Karta som visar områden där PTS mätt täckningen för talöverföring med mobiltelefoner.
Källa PTS

— Av Erik SM7DZV —

Mobiltelefonoperatörerna har slutat överdriva storleken på sina täckningsområden. Det är slutsatsen av en stude som Post- och Telestyrelsen, PTS, har gjort på uppdrag av Konsumentverket.

Mätningarna har gjorts i glesbygder, i utkanter av operatörernas täckningsområden. Villkoret var att samtliga fyra operatörer skulle finns representerade i varje mätområde.

PTS har mätt hur de fyra största mobiltelefonoperatörernas täckningskartor stämmer överens med verkligheten. De uppmätta områdena har valts i glesbygder i utkanter av operatörernas täckningsområden. PTS har gjort mätningarna i Ottsjön, Kramfors – Valla, Älvdalen, Bocksboda, Regna, Svennevad och Mora – Kanonvägen.

Resultaten visar att det är små skillnader mellan de olika operatörernas nuvarande sätt att presentera sina täckningskartor. Sedan föregående mätning 2013 har mobiloperatörerna slutat överdriva sin täckning.


Studien visar att Tele 2, Telenor och Tre inte längre överskattar sin täckning i de områden där PTS nu har gjort mätningar. Vid en mätning 2013 mellan över- och underskattade mätrutor var förhållandet det motsatta.

För Telia har jämförelse över tiden inte varit möjlig eftersom mätdata för 2016 saknas.

Generella slutsatser inte möjliga
Mätningarna har genomförts på sju platser och resultaten kan, på grund av det mycket begränsade urvalet, inte generaliseras. Resultaten är därför signifikanta endast i de delar av operatörernas nät där mätningarna är utförda. Det innebär med andra ord att det inte går att säga något allmänt, i stort, om hur väl andra täckningskartor stämmer överens med verkligheten.

Somt var bättre och somt var sämre
Studien utmynnar i slutsatserna att det finns områden som har bättre täckning än det som operatörernas kartor anger, det finns områden utan täckning inom områden där operatörerna anger att täckning skulle finnas, samt slutligen att det finns områden med täckning i områden där operatörerna anger att täckning saknas. Täckningskartornas brist på precision kan sannolikt ses som uttryck för svårigheterna att dels skatta vågutbredningen dels också att visa den grafiskt.

Länkar 
Ladda ned PTS rapport (pdf) 
PTS: Mer om mobiltäckning

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com