E14 rasade i Meråker där Sverige och Norge
hade gemensam rakelövning för tre veckor sedan

Posted by Erik SM7DZV on 5 december, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-12-05 klockan 16.40:  Om markförhållanden och ny järnvägsbro vid Stora Helvetet. 2016-12-06 SVT Jämtland: E14 öppen men mer regn väntas.
norge-mot-meraker-img_2058

Norska Meråker sett från Skurdalshöjden på svenska sidan av gränsen. E14 skymtar som två korta gråa streck i närheten av bebyggelsen.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

För snart tre veckor sedan genomförde svenska och norska räddningstjänster en samordnad radioövning på E14 i närheten av norska Meråker strax väster om Storlien och gränsen mellan de båda länderna.

I natt rasade delar av E14 i samma område som radioövningen genomfördes. De instängda trafikanterna fick lyftas ut med helikopter.

Scenariot för radioövningen var en stor trafikolycka med många fordon inblandade, och syftet av samtrafik mellan det svenska Rakelsystemet och det norska Nödnett. Övningen tilldrog sig stort intresse och var enligt samstämmiga uppgifter lyckad. Radioapparaterna talade med varandra och kommunikationen fungerade mellan räddningstjänsterna på ömse sidor av gränsen.

Läs också om järnvägsbron som byggs över Stora Helvetet.

 

E14 Avstängd efter ras i natt
I natt inträffade två ras nära Meråker, som gjorde E14 oframkomlig. På det ena stället rasade mellan 30 och 50 meter av vägen. och på det andra försvann cirka 10 meter av vägbanan. Två polispatruller och två privatbilar fick lov att stanna vid Reinåa eftersom vägen rasade både framför och bakom dem. De fem instängda har hämtats med helikopter. E14 är oframkomlig och trafikanterna hänvisas till en lång omväg.

Vattensjuk mark gav vika
Orsaken till rasen är att det regnat mycket och den vattensjuka marken därför givit vika.

Lera och andra finkorniga, kohesiva, jordarter, dominerar i områden där skred brukar förekomma. I det aktuella området rör det sig om sandig siltig morän. Deras rasvinkel brukar ligga mellan 37 och 45 grader. Lutar underlaget mer än så är det risk för skred.

Stora Helvetet ligger i Sverige
Lutningen på berget kan variera mycket kraftigt på bara några tiotal meter. Utan lokala mätningar är det därför ytterst svårt att uttala sig om lutningen på det underliggande berget i det område som drabbades i natt. Längs järnvägen, i det näraliggande Stora Helvetet på svenska sidan, lutar underlaget som mest 43 grader. Tjockleken på moränlagret varierar.

Järnvägens problem
Inte långt från platsen för dagens ras ligger Stora Helvetet, en plats där järnvägstrafiken periodvis varit avstängd på grund av alltför stora rörelser i järnvägsbank och räls. Tillfälliga åtgärder har vidtagits utan vilka risk för ras skulle ha uppstått på sikt.

Stora Helvetet sträcker sig från norska gränsen och cirka 500 meter i riktning mot Storlien. Området övervakas minutiöst med avseende på rörelser och vattentryck. Mätdata insamlas och skickas automatiskt vidare var 15:e minut, se länk till Trafikverket.

Nu byggs järnvägsbro över Stora Helvetet
I stället för en järnvägsbank i den mycket branta och instabila sluttningen har Trafikverket nu påbörjat bygge av en jänvägsbro förbi Stora Helvetet. Själva järnvägsbron kommer att bli 233 meter lång  men hela ombyggnaden omfattar en och en halv kilometer ny järnväg. En tvär kurva rätas ut och projektet kommer därför att avslutas en bit inne i Norge. Bygget påbörjades sommaren 2016 och beräknas vara klart 2018.

Järnvägsbron klar till alpina VM i Åre 2019
Den nya järnvägsbron ska vara klar i god tid före alpina VM, som kommer att hållas i Åre 2019. När den nya järnvägsbron är klar och har tagits i trafik kommer den nuvarande gamla järnvägsbanken att tas bort. Regeringen har anslagit 120 miljoner kronor till den nya järnvägsbron men även EU kommer att bidra med pengar.

Länkar
SVT Jämtland: Fem instängda efter jordskred i Norge 
NRK: E14 mellom Stjørdal og Meråker avsperret på grunn av jordras 
Trafikverket: Stora Helvetet
Amatörradionyheterna: Första gemensamma rakelövningen mellan Sverige och Norge 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com