PTS förlänger SSA:s delegation tre månader

Posted by Erik SM7DZV on 7 december, 2016 in Nyheter |

Efter höstens remissrunda inför nytt delegationsbeslut för amatörradio står det klart att PTS inte hinner bli klart med beslutet till den 1 januari 2017, när de nya reglerna var tänkta att träda i kraft.

Det hittillsvarande delegationsbeslutet kommer därför att förlängas tillfälligt med tre månader och gälla fram till och med 31 mars 2017. SSA har förklarat sig intresserat av förnyad delegation även efter detta datum.

/Red.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com