Nu är Finland igång på 60-metersbandet

Posted by Erik SM7DZV on 13 december, 2016 in Nyheter |
2016-12-14. Uppdaterad fotnot: Definition av byråkratimisslyckande.
5355

Nya 60-metersbandet har från den 9 december öppnats för finska radioamatörer.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

OPDX Bulletin är en av de mest ansedda och betrodda DX-Bulletinerna. I den nu aktuella Ohio/Penn DX Bulletin #1295 rapporteras att det finska kommunikationsverket FICORA nu beslutat att omedelbart, och retroaktivt från den 9 december, öppna det nya 5-MHz-bandet för amatörradio.

Det innebär att alla OH-stationer, oavsett certifikatklass får använda 5 MHz på de frekvenser som WRC beslutade om förra hösten, dvs 5351.5-5366.5 kHz, med maximalt 15 W EIRP.

Tidigare hade det sagts att förändringen för Finlands del skulle träda i kraft den 1 januari 2017. Det gick ännu snabbare.

PTS flegmatiska handläggning obegriplig
Det är, som Amatörradionyheterna konstaterat, fortfarande obegripligt att det som det finska kommunikationsverket ordnar så gott som omgående ska behöva ta 27 månader för PTS.

Det som krävs är att PTS

  1. beslutar att öppna det nya, 15 kilohertz breda (sic.), amatörradiobandet,
  2. att PTS tillkännager sitt beslut för Sveriges radioamatörer samt
  3. att PTS skriver brev till frekvensmyndigheterna i våra grannländer och meddelar beslutet.

Mindre än åtta timmars arbete
Det är tre enkla åtgärder till en sammanlagd arbetstid av mindre än åtta timmar. Amatörradionyheternas tidigare bedömning, att PTS hantering är skolexempel på byråkratimisslyckande, står kvar.

 

5 MHz – perfekt för Sverige
Som alla militära kortvågssignaliser känner till fungerar 5 MHz mycket bra för kommunikation mellan norra och södra Sverige. Frekvensområdet tillåter normalt något längre förbindelser än amatörradions 80-metersband utan att lida av 40-metersbandets skipzoner. 60-metersbandet skulle därmed kunna bli mycket värdefullt för nord-sydliga inomskärsförbindelser bland svenska radioamatörer.

Tills vidare får Sierra Mike vänta på att något ska hända hos Post- och Telestyrelsen, PTS. PTS har, som vi tidigare rapporterat, på Amatörradionyheternas direkta fråga ställt i utsikt att det internationellt beslutade nya amatörradiobandet tidigast och kanske kan komma att öppnas för Sverige i februari 2018.
Här är nyhetsnotisen som vi saxat ur OPDX #1295:

60M NEWS. ”The 60 Meter DX” newsletter reports that the Finnish Communi-
cation Regulatory Authority (FICORA) made a surprise decision today and
allowed all OH-stations – regardless of the class – to use 5 MHz. It’s
the WRC frequencies 5351.5 – 5366.5 kHz and 15 W EIRP. So you might hear
a lot of OH stations on the band today. The decision was retroactive from
the morning of Dec 9th —– However, those club stations as OH2P aka
OH2BU, who have a special permit to use eight spot frequencies (5278.6,
5288,6, 5298.6, 5330.6, 5346.6, 5366.6, 5371.6, and 5398.6 ) are allowed
to use them as long as their individual license for that is valid. For
some stations the license is valid until the end of 2019. FICORA promised
earlier that the permit will be given from 1.1.2017, but did it now….

Reported by Jari, OH2BU
Active already has been OH3NE, OH1LEG, OH5ESU, OH7KM and OH3CT.

 

Fotnot Byråkratimisslyckande:
Byråkratimisslyckande definieras som en situation är ett fattat politiskt beslut, en stiftad lag eller, som här,  en internationell överenskommelse inte genomförs på grund av att den samhälleliga administration, som har till uppgift att implementera beslutet, inte fullföljer eller klarar av sin uppgift.

Byråkratimisslyckanden är ofta högt korrelerade med bristfälligt yrkesansvar på tjänstemannanivå eller andra former av dålig administration. Byråkratimisslyckanden är inte isolerade till enskilda offentliga sektorer eller offentliga verksamheter.

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com