Trygghetsrådet vill hjälpa uppsagda
från Ericsson till nya arbeten vid Trafikverket

Posted by Erik SM7DZV on 14 december, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Trafikverket tillkännagav i går ett nytt samarbete med Trygghetsrådet. Regeringen aviserar infrastruktursatsningar som innebär kraftigt ökade anslag till Trafikverket, som i sin tur har stora rekryteringsbehov.

Samarbetet mellan Trafikverket och Trygghetsrådet syftar till att underlätta för uppsagda ericssonanställda att hitta nya anställningar inom Trafikverket.

Länkar:
Nyhetskommuniké från Trafikverket
Trafikverket
Trygghetsrådet

 

Tidigare forskning kring företagsnedläggningar

omslag-studie-flygsfors-klr-varv

De som sökte nya arbeten direkt fick jobb
Forskning från 1980-talet kring företagsnedläggningar i Småland visade att uppsagda som omedelbart började söka nya arbeten var mest framgångsrika när det gällde att hitta nya anställningar.

De som började söka nya arbeten
först när anställningen var slut blev ofta långtidsarbetslösa
En betydande andel av de uppsagda uppfattade uppsägningen som en orättvis och ringaktande från företagets sida. Många av dessa valde i stor utsträckning att börja söka nya arbeten först efter det att anställningen upphört. De berörda såg det som ett sätt att straffa företaget och ge igen: ”De ska i alla fall få betala för att de sade upp mej”. De som valde den linjen blev i stor utsträckning långtidsarbetslösa.

Tre av tio fick aldrig nya jobb
Utstampningsgraden i samband med de aktuella företagsnedläggningarna var cirka 30 procent. Så stor andel av dem som berördes av de aktuella företagsnedläggningarna fick aldrig några nya förvärvsarbeten.

Sensmoral: Börja sök nytt arbete direkt!
Sensmoral: Den som blir uppsagd i samband med en företagsnedläggning ska börja söka arbete omedelbart, om hen vill ha nytt arbete.

Källa
Berglund B, et al. (1984), Nedläggning – En jämförande studie av nedläggningarna av Flygsfors Glasbruk och Kalmar Varv, Högskolan i Växjö, Institutionen för ekonomi och administration.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com