Mymetall – effektiv legering
för avstörning av magnetiska fält

Posted by Erik SM7DZV on 16 december, 2016 in Nyheter |

— Av Ingvar SM6CBQ —

sm6cbq_ingvar_ 1 spalt

Elektronikkonstruktören Ingvar Josefsson, SM5CBQ, tipsar om mymetall som kan användas för att avskärma magnetiska störningar.
FOTO: Privat.

Med jämna mellanrum drabbas radioamatörer av störningar från elektriska komponenter, mycket ofta laddare och nätadaptrar, som begränsar eller omöjliggör radiomottagning på kortvåg.

Botemedlet kan vara metallegeringen mymetall vars huvudbeståndsdel är nickel men som även består av järn, koppar, krom och molybden.

Mymetall skapar motriktade
magnetfält som tar ut varandra
När man identifierat störningskällan handlar det om att avskärma. Magnetiska fält med låg frekvens avskärmas med specialplåt, typ mymetall, som leder magnetiska fält genom att bilda virvelströmmar av yttre magnetfält. Dessa virvelströmmar bildar i sin tur motriktade magnetfält som tar ut varandra. Magnetfält kan ej jordas bort.

 

Aluminiumfolie duger inte
Aluminium kan till en viss del skärma av magnetiska fält men bör då vara någon eller några millimeter tjock. Aluminiumfolie har visat sig ge otillräcklig skärmning.

Skarvarna svåra att få täta
Skarvningen mellan våderna är svår att garantera god elektrisk kontakt, efter någon tid kan oxid ha fördärvat skärmningsegenskaperna.

Magnetfält från vagabonderande ström genererar ej virvelströmmar i aluminiumplåt och kan därför inte skärmas bort med aluminium.

FOTNOT – Vagabonderande strömmar
Vagabonderande strömmar kan ge en förhöjning av magnetiska fältet i hela anläggningen. De vagabonderande strömmarna kan alstra förhållandevis stora magnetfält, eftersom de flyter i exempelvis vattenrör och metallkonstruktioner som då är att betrakta som enkelledare. I kablar begränsas en del av magnetfältet av motriktade fält från andra kablar. Därför är det gynnsamt att partvinna gemensamma kablar.

Länkar – Läs mer om mymetall:
Wikipedia – Mymetall
Compotech – Hemsida
RTK.se – Hemsida

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com