Bryce K7UA sökte översättare
— hittade svenska släktingar

— Av Erik SM7DZV — Sommaren 2015 fick redaktionen en fråga från Bryce K7UA, om vi kunde förmedla kontakter med någon svensk radioamatör som skulle kunna tänka sig att översätta Bryces nybörjarbok om DX-trafik. Vi försökte, men hittills har vi gått bet. Bryce berättade också att hans förfäder från mitten av 1800-talet härstammade från Skåne. Han … Fortsätt läsa Bryce K7UA sökte översättare
— hittade svenska släktingar