Prognoshjälpmedlet som illustrerar
skillnaden mellan dag- och nattkonditioner

Posted by Erik SM7DZV on 13 januari, 2017 in Nyheter |

80 meter, morgonkonditioner, solen har ännu inte gått upp: 80-metersbandet (3,52 MHz)  klockan  07.00, type  REL. Störst chans till långa förbindelser västerut där det fortfarande är natt.  
Credit: Screendump from ITURHFProp.

(2017-01-13)

— Av Erik SM7DZV —

Igår lyfte vi fram det för oss nya prognoshjälpmedlet ITURHFProp. Vi pekade då bland annat på möjligheten att på ett mycket enkelt sätt bilda sig en uppfattning om vilka frekvenser och tider som ger störst möjligheter att få förbindelse mellan två platser.

Men programmet kan mer än så: det kan på ett mycket enkelt och tydligt sätt visa hur vågutbredningen i olika frekvensområden skiljer sig mellan dag och natt, eller rättare sagt mellan den solbelysta sidan av jorden och den sida som ligger i skugga. Vi använder här några bilder som illustration. Det här är självklarheter för många. För andra, som har ingen eller liten erfarenhet av kortvågstrafik, kan det säkert vara nyttigt att veta hur det fungerar.

 

Solen aktiverar jonosfären
I den solbelysta delen av jorden aktiveras jonosfärens E- och F-skikt vilket ökar sannolikheten för långa kortvågsförbindelser.

D-skiktet dämpar lägre frekvenser
Samtidigt byggs D-skiktet upp vilket begränsar utbredningen av lägre frekvenser. Frekvensområden som under dagtid påverkas av D-skiktet är långvåg, mellanvåg och de lägre delarna av kortvågsbandet. Hur högt upp i frekvens D-skiktets påverkan når varierar. Alla radioamatörer som kör kortvåg vet att konditionerna på 80-metersbandet ofta försämras på förmiddagen ju mera klockan blir. Ännu mera påtagligt är det på 160 meter där bandet vanligtvis är helt stängt när det är ljust.

Grålinje
Mycket speciella vågutbredningsförhållanden för lägre frekvenser råder under gryning och skymning, under så kallade grålinjeförhållanden. Det är inget som kommer att beröras i denna artikel.

ITURHFProp
I prognoshjälpmedlet ITURHFProp kan man i menyn välja att studera vågutbredningen över ytan (Area) eller mellan två punkter (Point-to-point).

Välj klockslag, frekvens och  typ av mätning
Area-alternativet visar på ett mycket åskådligt sätt hur vågutbredningen varierar mellan olika frekvensormåden i solljus och mörker. Under kartbilden kan användaren välja klockslag, frekvens och vilket typ av mätning man vill göra. REL ska i sammanhanget utläsas reliability, tillförlitlighet, eller chans till förbindelse. Skalan till höger om kartbilden visar annolikheten för kontakt uttryckt i procent: Noll – chanslöst, 100 – stupsäkert.

Bilderna illustrerar hur det fungerar
Bilderna här nedan får illustrera vågutbredningsförhållanden för olika frekvenser under dag- respektive nattförhållanden. Jämför förändringarna i vågutbredningen mellan morgon, middag och kväll för 80 respektive 20-metersbandet. Studera gärna själv hur det ser ut på andra band.

80 meter, morgonkonditioner:

– Se bilden överst på sidan

80 meter, mitt på dagen:

80 meter, mitt på dagen, solen som högst: 80-metersbandet (3,52 MHz) klockan  12.00 Type – REL. Lägg märke till hur området för 80-metersförbindelser har krymt sedan morgonen på grund av D-skiktets dämpning.
Credit: Screendump from ITURHFProp.

 

80 meter, kvällskondititioner:

80 meter, kvällskondititioner, solen har gått ned: 80-metersbandet (3,52 MHz) klockan 18.00 Type – REL. Störst möjligheter till långa förbindelser österut – in i natten.
Credit: Screendump from ITURHFProp.

 

20 meter, tidiga morgonkonditioner:

20 meter, morgonkonditioner, solen har ännu inte gått upp: Välj 20-metersbandet (14,02 MHz) och sätt klockan  på 07.00 Sätt Type på REL. Begränsade möjligheter österut, in den kommande dagen.
Credit: Screendump from ITURHFProp.

20 meter, mitt på dagen

20 meter, mitt på dagen, solen som högst: 20-metersbandet (14,02 MHz) klockan 12.00 Type – REL. Möjligheter till förbindelser åt öster och väster.
Credit: Screendump from ITURHFProp.

 

20 meter, eftermiddagskondititioner

20 meter, eftermiddagskondititioner, solen har gått ned: 20-metersbandet (14,02 MHz) klockan  16.00 Type – REL. Störst chans till långa förbindelser västerut. Ligg kvar på bandet tills solen gått ned.
Credit: Screendump from ITURHFProp.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com