Experimentera med amatörradio
— på det nya 60-metersbandet

Posted by Erik SM7DZV on 15 januari, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Anders Larsson SM6CNN, SSA:s ordförande, har på ssa.se gått ut för att klara ut vad som gäller och vad som inte gäller för radiotrafik på 5 MHz.
FOTO Erik SM7DZV

— Efter oktober 2016 har vi i Sverige, efter ansökan om tillstånd, fått tillgång till 5 MHz bandet enligt beslutet på WRC-15, säger Anders Larsson, SSA:s ordförande. Ett sådant tillstånd gäller endast för experimentverksamhet, på samma sätt som det gjort sedan 2012.

Den som har svensk amatörradiolicens och sökt och erhållit tillstånd för experimentsändning inom det aktuella frekvensområdet, 5351.5-5366.5 kHz, får använda sin egen stationssignal. För en sådan station är det också tillåtet att ha förbindelse med radioamatörer i länder som redan har öppnat det nya bandet för amatörradio.

På det sättet blir tillåtet att ”experimentera” med amatörradio på ett band som i vårt land ännu inte är öppnat för amatörradio.

300 kronor per halvår
Det kommer av allt att döma att dröja ytterligare ett år till innan det nya 60-metersbandet öppnas för svensk amatörradio. Tills dess är det tillåtet att experimentera med amatörradio inom det nya frekvensbandet 5351.5-5366.5 kHz. Det är det frekvensområde som WRC-15 beslutade ska bli nytt amatörband. Radioamatörer som betalar för tillstånd får använda sin egen stationssignal. De får då också ha kontakter med radioamatörer i länder som redan öppnat bandet för amatörradio. Tillståndet kostar 300 kronor per halvår.

Enskilda länderna suveräna
De enskilda länderna och deras frekvensmyndigheter är suveräna att besluta hur man ska hantera WRC-15:s beslut. Myndigheterna i de olika länderna i Europa har agerat på flera olika sätt. Snabbast och enklast att öppna det nya amatörradiobandet har det varit i länder där amatörradion inte varit befriad från tillståndsplikt. Där har frekvensmyndigheterna inte varit lika bakbundna av formella regler som i till exempel Sverige.

Många frågor kring det nya bandet
Vid senaste årsskiftet skrev SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN ett inlägg på ssa.se om amatörradio på 5 MHz, 60 meter. Skälet var att det direkt efter beslutet på WRC-15 kom frågor om det var OK att genast börja köra på 5 MHz.

— Vid årsskiftet 2016/2017 påstod några till exempel att 5 MHz nu är ett amatörband i Sverige, säger Anders. För att klargöra vad som gäller för oss i Sverige gick vi ut med informationen.

Olika länder har hanterat frågan olika
— I Europa har myndigheterna i olika länder agerat på olika sätt. Allt från att öppna 5 MHzbandet för amatörradio enligt WRC-15 till att inte göra någonting. Några länder, som redan tidigare givit tillstånd med andra villkor än enligt WRC-15, ersätter de gamla villkoren eller avser att upplåta både gamla frekvenserna och det nya frekvensband.

Nya frekvenser på tillstånden efter oktober
— Efter oktober 2016 har vi i Sverige, efter ansökan om tillstånd, fått tillgång till 5 MHz bandet enligt beslutet på WRC-15, säger Anders. Det gäller endast för experimentverksamhet, på samma sätt som det gjort sedan 2012.

Formellt: Experimentsändning
Det innebär att den som nu söker tillstånd, formellt för experimentsändning, på 5 MHz tilldelas det frekvensband som WRC-15 valde för amatörradio. Den som har svensk amatörradiolicens och tillstånd för experimentsändning på det aktuella frekvensområdet får använda sin egen stationssignal och ha förbindelse med radioamatörer i andra länder, som redan har öppnat det nya bandet för amatörradio. Det innebär att svenska radioamatörer i fortsättningen enkelt kan köra amatörradio på det nya bandet, som ännu inte är amatörradioband i Sverige. Rent formellt rör det sig, gentemot PTS, inte om amatörradio utan om experimentsändningar. De flesta radioamatörer kan troligen stå ut med denna språkliga – men inte juridiska – lätta förvirring.

Kostnad: 300 kronor per halvår
Ett sex månaders experimenttillstånd på frekvensbandet 5351.5-5366.5 kHz kostar 300 kronor. Ansökan görs hos Post- och Telestyrelsen.

— IARU Reg 1 gör nu en sammanfattning av läget vad gäller 5 MHz i sina medlemsländer. Senast till konferensen i september 2017 kommer resultat att föreligga, säger Anders.

Inaktuell webbsida om 5 MHz
— På internet finns en websida för speciellt 5 MHz. Den har nu blivit helt inaktuell och innehåller direkta felaktigheter vad gäller läget efter 2017-01-01. Se http://hflink.com/5mhz/#other

Amatörradio regleras i undantagsföreskriften
Amatörradioverksamheten regleras av PTS i undantagsföreskriften. Denna omfattar användning av radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt. Amatörradion upptar en mycket liten del i detta dokument.

Enklare om tillståndsplikten varit kvar
— Hade vi haft kvar tillståndsplikten hade en ändring för 5 MHz sannolikt administrativt varit enklare och kunnat göras snabbare än vad nu är fallet, säger Anders. Alla länders myndigheter/tillståndsgivare tilldelar frekvenser för olika användare. Länder som inte har några aktuella tilldelningar för andra användare kan naturligtvis göra en allokering för amatörradio betydligt enklare.

”SSA har löpande kontakter med PTS”
— I Sverige har vi haft löpande kontakt med PTS sedan länge i denna fråga. De första specialtillstånden tilldelades redan 2012 efter WRC-12 då det togs beslut att ta upp 5 MHz på dagordningen för WRC-15. PTS hade då samlat erfarenhet och kunde påverka beslutet 2015 i positiv riktning, säger Anders. Jag hoppas att användarna som ännu inte har certifikat blir radioamatörer innan specialtillstånden försvinner i samband med att bandet öppnas för amatörradio.

Sekundär tilldelning
WRC-15 beslutade att amatörradion på det nya bandet på 5 MHz ska tilldelas på sekundär basis. Det innebär att det kommer att finnas andra användare, som också har tillstånd att sända inom frekvensrområdet. Sekundär tilldelning innebär att amatörradiosändningar inte får vålla störningar för andra radiostationer med tillstånd.

Begreppet sekundär tilldelning ger lätt intrycket att frekvensanvändningen skulle vara kringgärdad med många restriktioner. Sekundär tilldelning förekommer på flera amatörradioband på kortvåg utan att några problem uppstått. På vår fråga uppger såväl SSA:s ordförande som PTS spektrumenhet att man inte känner till att radioamatörer vållat sådana störningar för radiostationer med primär frekvenstilldelning.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com