Låga kritiska frekvenser — MUF på väg nedåt

Posted by Erik SM7DZV on 19 januari, 2017 in Nyheter |
Första publicering  2017-01-18 klockan 19.49. Uppdaterat 2017-01-19 klockan  07.20: Ny kartbild.

Världskarta, från Australiens institut för rymdväder, SWS, som visar kritiska frekvenser på morgonen den 19 januari 2017. Bottenvärden för Skandinavien och  nordvästra Nordamerika. Den vita linjen markerar den magnetiska ekvatorn. 
Klicka på kartan för länk till ny bild i realtid.

—  Av Erik SM7DZV —

Vågutbredningen på kortvåg, gemenligen benämnd kortvågskonditionerna, har under lång tid varit obra för radioamatörer. Den 18 januari på eftermiddagen visade jonosonden i Tromsö att det i Nordnorge saknades reflexion i jonosfären. Vid jonosonden i Juliusruh var den observerade kritiska frekvensen 3,4 MHz.

Det australiensiska institutet rymdväderprognoser, SWS, varnar för att MUF kommer att sjunka ytterligare under de närmaste dagarna. Försämrad vågutbredning kan väntas i vart fall fram till och med den 19 januari. Vid kommunikationssvårigheter rekommenderar institutet val av lägre frekvensband.

SWS, tillhandahåller ett stort antal e-posttjänster i olika ämnen med anknytning till radiokommunikation.

 

 

Stort antal eposttjänster tillgängliga från Australien
Australiensiska regeringens meteorologiska byrå, avdelningen för Rymdvädertjänster, SWS, tillhandahåller ett stort antal eposttjänster i olika ämnen med anknytning till radiokommunikation. Hit hör till exermpel flare-varningar, varningar för geomagnetisk storm och varningar för för ändrade konditioner för kortvågsförbindelser. Epostvarningar och rapporter kan erhållas dagligen, veckovis eller månadsvis.

Daglig vågutbredningsprognos för Europa
Som exempel på den service som finns att tillgå kan nämnas en daglig automatisk europeisk vågutbredningsprognos för kortvåg. Rapporten ger en sammanfattning och prognos för en dag framåt av jonosfärförhållanden i Europa.

Jonosfäriska data om kritiska frekvenser, foF2, tillhandahålls i realtid från organisationer i regionen: Instituto Nazionale de Geofisicia i Rom, Rutherford Appleton-laboratoriet (Ionosondes Group) i England, det Svenska Institutet för rymdfysik, och Institutet för rymdtillämpningar och Remote Sensing Aten i Grekland.

Tillgången till dessa europeiska foF2-data gör det möjligt att i realtid skapa ett europeiskt T-index. Detta tillsammans med tillgången på observerad, uppskattad och prognosticerad A-indexinformation från Space Environment Centre i Boulder USA, har gjort det möjligt att skapa en automatisk sammanställning och prognos för europeiska regionala kortvågsförhållanden.

Prenumerationslänk
Här är länk till sidan där det går att prenumnerera på epostrapporterna.

Länk till australiska regeringens meteorologiska byrå,
Avdelningen för Rymdvädertjänster, SWS

Jonosonddata i Verktygslådan
Data från jonosonder i Sverige och dess närhet återfinns i huvudmenyn under fliken  om Rymdväder.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com