Mätte joniserande strålning från flygplan
Observationer besläktade med sporadiskt-E?

Posted by Erik SM7DZV on 24 januari, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Strålningsmiljön vid och över de höjder som används av det kommersiella flyget.
Källa: Tobiska et al., 2015.

En studie, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskiften Space Weather, rapporterar förekomst av strålningsmoln på höjder där bland annat trafikflyget går fram. När flygplan passerar genom sådana moln av joniserad strålning, kan de strålningsdoser som absorberas av människorna i flygplanen flerdubblas.

Läckande ”magnetiska flaskor”
Jordens magnetfält, förklarar forskarna, fångar kosmisk strålning och solpartiklar med hög energi i strukturer som forskarna liknar vid ”magnetiska flaskor”. Även mindre stötar av solvinden kan orsaka att de fångade partiklarna läcker ut i ändarna av ”flaskan” och skickar strålar av joniserade partiklar ner mot jorden. Det är effekter av sådant strålningsläckage som forskningsgruppen observerat vid sina mätningar.

Forskarna har genom sina mätningar visat att elektrontätheten i jonosfären kan variera påtagligt mellan dessa moln och deras omgivning. Tidigare har man trott att strålningen förändras gradvis beroende på höjd och breddgrad.

Påminner om sporadiska E-moln
För en radioamatör påminner beskrivningen av ”moln” med högre elektrontäthet än omgivande jonosfär som det som vi brukar benämna sporadiskt E. Forskarna har emellertid fokuserat på hur mycket strålning som personer i flygplan på hög höjd utsätts för. Studien diskuterar inte möjligheten att de uppmätta höga koncentrationerna av joniserad strålning skulle kunnat ha gjorts, när flygplanen med mätutrustning passerade genom materiel som möjligen kan ha härrört från sporadiska E-moln. Det förefaller inte särskilt sannolikt, men tanken att ha mätdata från sporadiska E-moln kittlar.


Människor i flygplan utsatta för strålning
Människor i flygplan på hög höjd är mer utsatta för joniserande strålning än alla som befinner sig på marken. Det är ingen nyhet att kosmisk strålning som kolliderar med jordens atmosfär skapar ett moln av sekundära partiklar som neutroner, protoner, elektroner, röntgenstrålar och gammastrålar. Dessa joniserande strålar tränger igenom flygplan och påverkar besättning och passagerare.

Beräkning av strålningsdoser
Under en flygresa på 100.000 miles, cirka 4 varv runt jorden, absorberas ungefär lika mycket strålning som vid 20 röntgenundersökningar av bröstet. En enkel resa tvärs över över USA kan exponera resenären för mer strålning än en röntgenundersökning av tänderna. Mätningarna har genomförts med hjälp av mätutrustning ombord på flygplan. Mätningarna har genomförts mellan 2013 och 2017 och på höjder på upp till mer än 56 tusen fot. Som jämförelse kan nämnas att ett flygplan som går mellan olika kontinenter normalt flyger på höjder mellan 36 tusen och 40 tusen fot. 56 tusen fot är med andra ord extremt högt.

Joniserade ”moln”
Det forskarna funnit är att de uppmätta strålningsnivåerna plötsligt registrerar överspänningar i joniserande strålning. Forskarna tolkar resultaten som att flygplanen passerat genom områden ”moln” med högre strålningsnivåer än omgivningen. De observerade ökningarna har inträffat vid relativt höga latituder, väl över 50 grader på både norra och södra halvklotet.

 

Länkar:
Space Weather: Radiation Clouds at Aviation Altitudes:

Radiation Clouds at Aviation Altitudes

 

Forskningsrapporten: Global real-time dose measurements using the Automated Radiation Measurements for Aerospace Safety (ARMAS) system

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com