SSA: Studiematerial om elektromagnesiska fält

Posted by Erik SM7DZV on 9 februari, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

SSA publicerade i går information om nytt studiematerial rörande elektromagnetiska fält. Författare är Petter Gärdin SM3PXO och Ingvar Bergström SM3GFN. Materialet är tänkt som självstudiematerial för samtliga svenska radioamatörer, och frågor som baseras på materialet kommer att tillföras certifikatproven under våren. PTS beslutade förra året att de nya frågorna skulle inkluderas i proven redan från 1 oktober 2016, men det genomföres inte.

 

Vi har idag ställt frågor till SSA:s ledning. Intresset från SSA:s ordförande att lämna kompletterande information föreföll inte överdrivet stort. Det enda nya som framkom var att Petter Gärdin SM3PXO och Ingvar Bergström SM3GFN hade författat skriften.

I övrigt hänvisade ordföranden enbart till den text som finns tillgänglig på SSA:s hemsida samt i den pdf-fil som betraktas som utbildningsmateriel. Några möjligheter att få förtydliganden och kompletterande upplysningar gavs därmed inte.

Frågor om EMF i certifikatproven
På hemsidan uppmanar SSA alla radioamatörer att sätta sig in i materialet. För nya radioamatörer kommer frågor om EMF att ingå i certifikatproven från våren 2017. För samtliga radioamatörer gäller att gå igenom materialets tabeller och beräkningsexempel, så att var och en ska kunna göra ”egenkontroll” av risken för att radiostationen vållar elektromagnetiska fält som överskrider EU-gränsvärden från 2008.

Om ”egenkontrollen” ska innebära ”självdeklaration” av tysk modell, siffror som ska kunna uppvisas i händelse av att Strålsäkerhetsmyndigheten för syn på stationsplatsen,  har vi inte kunnat utläsa av materialet.

Länk till IARU Reg 1
På SSA:s hemsida finns också en länk till IARU Reg1:s hemsida varifrån man kan ladda ned ett program för att beräkna styrkan av elektromagnestiska fält i närheten av stationens antenner.

Frågan aktualiserades av SSM:s ”mätning” 2015
Det material som nu ligger till grund för SSA:s nya utbildningsmaterial om EMF aktualiserades av den mätning av ”typfall” som Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade i december 2015.

Ovetenskaplig studie
Amatörradionyheterna har kritiserat mätningen som helt oventenskaplig. Dels genomfördes den utan att någon projektplan hade fastställts i förväg, dels redovisades inte inte några aktuella relevanta forskningsresultat.

Mäter man tillräckligt när en antenn
med maximal effekt överskrids referensvärdena…
Mätningen, som designades av en konsult från ÅF, visade bland annat att om man mäter tillräckligt nära en radioantenn, som tillförs maximalt tillåten effekt, kommer EU:s gränsvärde för elektromagnetiska fält att överskridas. De enda som blev förvånade av det resultet tycks ha varit den personal vid Strålsäkerhetsmyndigheten som hade anlitat konsulten.

SSM bekräftade worst-case-scenario
Under hösten 2016 svarade en företrädare för myndigheten att syftet med mätningen just hade varit att undersöka ifall det gick att överskrida gällande gränsvärden med hjälp av amatörradioutrustning. Tjänstemannen förklarade även att allt hade gått vetenskapligt korrekt till, det hade han talat med en överordnad chef om.

SSM hotar med effektbegränsningar
På basis av den undermåliga mätningen i 2015 hotade Strålsäkerhetsmyndigheten vid minst två tillfällen under 2016 amatörradion med effektbegränsningar.

”En förutsättning för att reglering av effektnivåer inte ska bli nödvändig är att föreningarna … aktivt bidrar till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd”, hette det till exempel inför ett sammanträde i mars.

”Konstruktiva diskussioner”
I en avslutande mejlväxling med Strålsäkerhetsmyndigheten drar sig handläggaren emellertid inte för att avsluta med ett nytt hot:

”Hittills har dessa diskussioner varit konstruktiva. Om ovan angivet mål trots detta inte kan uppnås samtidigt som exponeringsnivåerna i vissa fall kan överstiga referensvärdesnivåerna är det myndigheternas ansvar att gå vidare i frågan.”

Länk:

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com