SSA:s vice ordförande angriper
artikel i Amatörradionyheterna

Posted by Erik SM7DZV on 11 februari, 2017 in Nyheter |
2017-02-11

Faximil av frågesvar från SSA:s ordförande.

I morse skickade SSA:s vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU ett e-brev till redaktionen, där han gör anspråk på plats för ett bemötande av innehållet i en nyhetsnotis som vi publicerade i förrgår, om SSA:s aktuella utbildningsmaterial kring elektromagnetiska fält runt amatörradioantenner.

Artikeln på SSA:s hemsida lämnade, enligt vår bedömning, ett antal frågor obesvarade. Av den bifogade pdf-filen framgick till exempel inte vilka som stod som författare.

Via e-brev ställde redaktionen under torsdagens eftermiddag därför frågor till någon av SSA:s ordförande eller vice ordförande om vilka författarna var, hur texten tillkommit, om den hade behandlats i SSA:s styrelse och om textens användning i kommande certifikatprov. Svaret från SSA:s ordförande kom föredömligt snabbt, inom tre kvarts timme. Hade SSA:s ledning bedömt svarstiden för knapp, hade heller inget hinder funnits för att meddela detta för att återkomma senare.

Svaret var utomordentligt kort, se faksimil överst i artikeln. Tonen i svaret inbjöd definitivt inte till fortsatta frågor.

 

På kvällen samma dag, klockan 21.30, publicerades Amatörradionyheternas notis om materialet, samt även något om ärendets bakgrund. Här nämns över huvud taget inget om den tid det tog för SSA att svara på vår fråga. Här finns heller inget som helst ifrågasättande av SSA:s svarstid. Sättet som svaret var formulerat på, ledde emellertid till att jag i artikeln gjorde den sammanfattande kommentaren:

”Intresset från SSA:s ordförande att lämna kompletterande information föreföll inte överdrivet stort. Det enda nya som framkom var att Petter Gärdin SM3PXO och Ingvar Bergström SM3GFN hade författat skriften. I övrigt hänvisade ordföranden enbart till den text som finns tillgänglig på SSA:s hemsida samt i den pdf-fil som betraktas som utbildningsmateriel. Några möjligheter att få förtydliganden och kompletterande upplysningar gavs därmed inte.”

 

Kräver 16 rader långt bemötande
Det är den sista meningen i citatet som SSA:s vice ordförande går igång på och kräver att att ett 16 rader långt ”bemötande” ska publicerat ”sammanhållet och i sin helhet”.

Inte påvisat några sakfel.
Framförda åsikter saknar relevans
Hultin har i sin inlaga inte påvisat några sakfel i artikeln. De åsikter om Amatörradionyheterna samt en passus om SSA:s brist på pressjour, som Hultin framför i e-brevet, saknar relevans i sammanhanget. Redaktionen har därför beslutat att lämna Hultins krav på genmäle utan åtgärd.

/Erik Nyberg,

Ansvarig utgivare Amatörradionyheterna

 

FOTNOT:
Länken till IARU Reg1 som nämns i SSA:s artikel, och som tidigare inte fungerade, har nu åtgärdats.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com