”SSA kan inte acceptera delegation
enligt PTS nuvarande skrivning”

Posted by Erik SM7DZV on 24 februari, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Post- och Telestyrelsen har uppdaterat sitt förslag till delegationsbeslut för administration av amatörradio. På ssa.se skriver SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN, i ett utdrag ur ledaren till kommande QTC, att PTS tagit hänsyn till vissa synpunkter, bland annat rörande provförrättningar, som SSA framförde i sin remiss i november.

SSA vänder sig däremot kraftigt emot att PTS nu kommit med krav på ytterligare detaljregleringar beträffande anropssignaler.

 

”Risk för oförutsedda och oönskade konsekvenser”
”Ju mer detaljerat och komplicerat regelverket görs, desto svårare blir det att tolka och desto större är risken för oförutsedda och oönskade konsekvenser i enskilda fall”, heter det i den kommande ledaren i QTC.

”Allvarligast: Bristande rättssäkerhet”
”Den allvarligaste konsekvensen blir dock bristande rättssäkerhet”, skriver Anders Larsson. ”SSA kan inte acceptera förnyad delegation enligt den skrivning som PTS nu har presenterat.”

Mångåriga lågintensiva motsättningar
För cirka fem år sedan uppstod lågintensiva motsättningar mellan SSA och PTS kring kunskapsnivåer och formuleringar av enskilda frågor i certifikatproven. Det hela eskalerade senare till ett tillsynsärende där PTS framförde kritik mot SSA:s provförrättning och vissa provförrättare. SSA anpassade sig till PTS krav, varefter tillsynsärendet avskrevs.

Ny fas
Turerna kring förslaget till förnyad delegation för SSA, att administrera amatörradioverksamheten i Sverige, visar att den mångåriga konflikten med PTS ännu inte är löst och nu möjligen går in i en ny fas.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com