PTS delegerar administration
av amatörradio till SSA från 1 april
Vissa SM-signaler tillåts som specialsignaler

Posted by Erik SM7DZV on 23 mars, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-03-24: Läs mer!
2017-03-24: Bestämmelser för anropssignaler fr o m 1 april 2017.

Eric SM6JSM ansvarig inom SSA för specialsignaler.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV  —

Post- och Telestyrelsen,PTS, har nu beslutat delegera frågor som rör administration av amatörradio till Sveriges Sändare Amatörer, SSA. Delegation innebär att SSA, ungefär som tidigare, ansvarar för och sköter den praktiska hanteringen av provförrättning, utfärdande av tillstånd/certifikat samt tilldelning av anropssignaler. Delegationen gäller fyra år, från den 1 april 2017 till och med 31 mars 2021.

Länk: Regler för anropssignaler från och med 1 april 2017:
ANROPSSIGNALER 170401

Läs mer:  Erics SM6JSM
sammanfattande genomgång av ändringarna

Eric SM6JSM, är ansvarig inom SSA för specialsignaler. Han belyser sammanfattningsvis  några av ändringarna i det nya delegationsbeslutet, jämfört med det som gällt fram till nu:

 

Här är Erics SM6JSM sammanfattning
av några av de nya bestämmelserna

(Mellanrubrikerna satta av red.)

PTS vill kunna kolla prov innan det godkänns
— Beträffande kunskapsproven är den stora nyheten att PTS på begäran bereds tillfälle att genomföra kontroller av avlagda prov innan bevis om godkänt prov utfärdas. Det innebär att det ibland kan bli försening i utdelandet av anropssignal och certifikat tills PTS meddelat SSA om utfallet av provet.

En- och fyrställiga SM-suffix tillåts som specialsigal
— Beträffande anropssignalerna finns ett par nyheter. Vi får på nytt använda SM-serien för tillfälliga signaler (specialsignaler), men endast med en eller fyra bokstäver i suffixet för att inte sammanblandning med personliga signaler (grundsignaler) ska kunna inträffa.

Inga nya tillfälliga SA-signaler
— Vi får inte i fortsättningen dela ut tillfälliga signaler i SA-, SG- eller SJ-serierna. SA är enbart för grundsignaler, SG endast för de s.k. teknisk/administrativa signalerna (alltså de signaler som är avsedda för användning i radiosystem som är anslutna till datanät) och SJ-serien reserveras till kommande användningsområden (t.ex. en novisklass).

Specialsignaler får användas vid DX-trafik
”när trafiksituationen kräver det”
— Specialsignalerna får åter användas för DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det”, d.v.s. i pile-ups och vid sämre konditioner då en kort signal har bättre genomslagskraft. De får däremot inte användas vid vanliga QSO på t.ex. 80-metersbandet.

Redan utdelade specialsignaler får förnyas
— Redan tidigare utdelade specialsignaler i alla serier får förnyas.

Information om frågor kring specialsignaler
Frågor rörande specialsignaler ska som vanligt skickas till signal@ssa.se .

Länkar:
PTS delegationsbeslut för SSA
PTS delegationsbeslut för FRO

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com