Maritime Radio Day – Minns Alma från Bjuv

Posted by Erik SM7DZV on 12 april, 2017 in Nyheter |

Alma från Bjuv och hennes fyra barn
kom aldrig fram till Chicago

Boardingpass Alma s 1

Titanics biljett nummer 349909 för Alma och hennes barn Torborg, Paul, Stina och Gösta.

— Av Erik SM7DZV —

Inför min första artikel om Maritime Radio Day för två år sedan fick jag ett boarding pass, biljett nummer 349909, till Titanic. MRD genomförs av respekt för alla sjömän och alla passagerare som aldrig nådde sina destinasioner.

Biljetten var utfärdad för Alma Pålsson från Bjuv och hennes fyra barn. Maken Nils hade utvandrat två år tidigare och äntligen samlat ihop tillräckligt med pengar för att ta över familjen till ett bättre liv. Ur Titanics passagerarlista, som vi kontrollerade på nätet, framgick att varken Alma från Bjuv eller något av barnen kom fram.

 

Det är natt den 14 april 1912. Titanic går genom Nordatlantens isiga vatten i 21 knop. Fartyget har flera gånger fått varningar om isberg från andra fartyg i området, cirka 600 sjömil sydost om Newfoundland. Men endast ett fåtal av dem har nått bryggan. Telegrafisten har hela kvällen varit stressad och haft fullt upp med att sända passagerarnas telegram till kustradiostationen Cape Race.

”Fara förut”
Klockan 23:38 skymtar de två frysande besättningsmännen i förmastkorgen på ett mörkt flytande föremål förut. Omedelbart står det klart att det är ett isberg. Utkiken signalerar ”fara förut” och meddelar bryggan att man har ett isberg rakt förut. Befälet på bryggan ger order om full fart bakåt samt undanmanöver.

Men fartyget är för stort, rodret för litet och hastigheten för hög. Fartyget klarar inte av att svänga undan tillräckligt snabbt. Två minuter efter den påbörjade undanmanövern kolliderar fartyget med isberget. Fartyget skulle kunna flyta med fyra vattenfyllda sektioner, isen hade rivit upp fem.

00:15: ”CQD…have struck iceberg…sinking fast”

Kaptenen gav order om att telegrafisterna skulle börja sända ut nödsignaler. Klockan 00:15 fick telegrafisterna uppgifter om fartygets position och började sända nödmeddelandet:

”CQD…have struck iceberg…sinking fast…come to our assistance… position lat 41.46 N long 50.14 W MGY”

Tio minuter senare uppfattade telegrafisten på Carpathia nödsignalerna. Han vidarebefordrade omedelbart meddelandet till bryggan. Carpathia låg då fyra timmars gång från Titanics position. Klockan 02:17 skickade Titanic ut sin sista nödsignal. Minuten därefter slocknade allt elektriskt ljus.

2224 passagerare – livbåtar för 1186
Titanic hade 2224 passagerare och en besättning på cirka 885 man ombord. Totalt fanns drygt 3100 personer ombord. Livbåtarna hade kapacitet för 1186 personer. Av de 123 svenskarna ombord miste 89 livet. Klockan 02:20 försvann den sista delen av Titanic ner i Atlanten.

Familjebild Nils och Alma Paulsson

Nils och Alma Pålsson med dottern Stina. Bild: Billesholmstraktens Hembygdsförening.

Alma från Bjuv
627 av passagerarna åkte tredje klass, på väg mot ett Amerika som skulle ge dem ett bättre liv. En av dem var Alma Cornelia Pålsson född Berglund från Bjuv Hon var på väg till sin man tillsammans med deras fyra minderåriga barn. Nils hade utvandrat två år tidigare och äntligen sparat tillräckligt med pengar  för biljetter åt resten av familjen.

Hans Wilson har i 2012 års hembygdsbok från Billesholmstraktens hembygdsförening beskrivit deras öde:

”Alma Pålssons make Nils Pålsson, som tidigare varit gruvarbetare i Bjuv, hade efter moget övervägande emigrerat till USA, där han hoppades på ett bättre liv för hela familjen. Hans flyttningsbetyg är daterat 1910-06-10. I Chicago hade han fått jobb som spårvagnskonduktör och dessutom låtit amerikanisera sitt namn till Nels Paulson. Så småningom hade han sparat ihop så mycket av sin lön att han kunde skicka hem pengar till hustrun Alma och de fyra barnen. Två av Almas bröder hade tidigare emigrerat till ”det förlovade landet” och bodde också i Chicago, Olof och Axel Berglund.”

Hans Wilson beskriver hur Alma lämnade Bjuv med barnen Torborg 8 år, Paul 5 år, Stina 3 år och Gösta 2 år, för att via Malmö, Köpenhamn och Liverpool ta sig till Southampton varifrån Titanic avgick.  Den hjärtskärande berättelsen handlar om det kaos som drabbade Alma och hennes barn när katastrofen inträffade samt om maken Nils gränslösa sorg, när han insåg att han förlorat hela sin familj.

Almas grav i Halifax

Almas grav i Halifax. Bild: Billesholmstraktens Hembygdsförening.

Hembygdsföreningens årsbok 2012 sammanfattar dramats oåterkalleliga slutpunkt:
”I Dagens Nyheter den 3 maj 1912 berättas att Almas kropp (nr 206) tillsammans med några fler nämnda svenskar, svepts i segelduk och förts till Halifax, där de begrovs på rederiets bekostnad. Alma, Cornelia Påhlsson var född i Välinge 1882-08-03, som dotter till Anders och Maria Berglund. Om kropp 206 kan man läsa: kvinna, uppskattad ålder 30, ljust hår. Tillhörigheter: vigselring, mässingsbehållare, munspel, handväska två mynt, ett brev, 65 kronor, brev från maken Nils Pålsson. Fyra barn.
Tredjeklassbiljett no. 349909
(5 biljetter).”

Ladda ned och läs
Med författarens tillstånd återger vi texten ur 2012 år årsskrift för Billesholmstraktens Hembygdsförening. Klicka här.

Fotnot:
Faktaunderlag till artikeln bland annat hämtat ur Wikipedia och  Årsskrift 2012 för Billesholmstraktens Hembygdsförening.

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com