Använd inte de kinesiska amatörradiosatelliterna
Stör kraftigt på repeatersegmentet för 2 meter

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2017 in Nyheter |

Spår av tre kinesiska satelliter när de passerat över Europa. Stefan SM4OTI har tagit emot signalerna med hjälp av en enkel antenn och SDR-mottagare.
ILLUSTRATION: Skärmdump av Stefan SM4OTI.

— Av Erik SM7DZV —

Vi rapporterade i går om kraftiga telegrafisignaler från UA4NM, som hördes i repeatersegmentet för två meter Just då saknade vi en rimlig förklaring. Den fick vi direkt, från Stefan SM4OTI.

Signalerna kommer från europeiska radioamatörer som utnyttjar de kinesiska satelliterna för amatörradio. Eftersom nedlänken för dessa satelliter ligger inom repeatersegmenet för två meter blir det kraftiga störningar där.

Rekommendation: ”Använd inte de kinesiska satelliterna”
”Vad jag förstått har AMSAT gått ut med rekommendation till radioamatörer att inte använda transpondrarna på de kinesiska satelliterna XW2A, XW2B, XW2C då de har sina nedlänksfrekvenser mitt i repeater-segementet. Antingen ignorerar en del radioamatörer den rekommendationen, känner inte till den eller struntar i den,” skriver Stefan. ”IARU står handfallna, likaså AMSAT.”

Mejla den kinesiske projektledaren och protestera, är det råd Stefan har. ”Men kineser brukar ju inte lyssna på reaktioner från omvälden…”

 

Kontinuerlig bredbandig telemetri med S9-signaler
”Jag har också hört telegrafi från satellitanvändare på 145.750 MHz. Jag bifogar en skärmdump där jag med en enkel antenn och SDR-mottagare monitorerat dessa tre kinesiska satelliter när de passerat över Europa. Man ser tydligt hur de sänder kontinuerliga bredbandig telemetri med S9-signalnivåer mitt i repeater-segmentet på 2m-bandet,” skriver Stefan.

Ger kraftigt brus vid mottagning i FM-läge
”Detta upprepas var 95:e minut när satelliterna kommer upp över horisonten. Varje passage är ca 12 minuter. Den bredbandiga telemetrin yttrar sig som ett konstant synnerligen irriterande brus i en FM-mottagare. Även satelliternas beacon sänder kontinuerligt på CW. Beräknad livslängd på dessa satelliter är upp till 10 år.”

Mejla kinesen och protestera
”Som brukligt lyssnar inte kineser på kritik från omvärlden, utan de kör sitt eget race. ba1du@amsat.org anges som en kontaktperson för detta kinesiska projekt, man kan ju alltid mejla honom och uttrycka sina åsikter om detta oskick, inte för det lär hjälpa, men i alla fall.”

Länkar
Gårdagens artikel i Amatörradionyheterna
SM4OTI: Tidigare artikel i ämnet

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com