SSA höll årsmöte på Fårö

Posted by Erik SM7DZV on 29 april, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-04-29.

DL-1, värd på stället, Rikard SM1CQA och invigningstalaren Peter SM4HCF vid Fårö Kursgård idag på förmiddagen.
Mobiltelefonfoto © Hasse SM0BYD

— Av Erik SM7DZV —

Nigel SG3TXF QRV från ”ISA-buren.”
ISA alias Curt Israelsson SM5AHK (S.K.) var legendarisk FRO-are som fått ge namn åt amatörradioboden vid kursgården.

Mobiltelefonfoto © Hasse SM0BYD

SSA:s årsmöte genomfördes på Fårö sista helgen i april. Årsmöteshelgen invigdes Peter SM4HCF, mera känd som försvarsminister Peter Hultqvist. Besöket denna helg föranleddes av att Peter också är radioamatör. Efter invigningen fick han ta mot SSA-standar och hedersnål.

Nigel G3TXF och Hasse SM0BYD under årsmöteshelgen på Fårö.

Amatörradio som samhällsresurs
Programmet fortsatte därefter med ett inslag om amatörradio som samhällsresurs och därefter följde en presentation av Fårö.

Nigel G3TXF om DX-resor
Ett inslag som rönt stort förhandsintresse var  Nigel Cawthornes G3TXF berättelse om sina DX-resor.

Bankett och utmärkelser
Lördagseftermiddagen ägnades åt ett föredrag av Tilman Thulesius SM0JZT om JT65 och följdes av information från SSA. Kvällen avslutades med sedvanlig bankett och utdelning av utmärkelser.

 

Till hedersmedlemmar utsågs Esko Antikainen SM5AKP och Dennis Becker SM0ATC. Hedersnålar tilldelades Gunnar Svensson SM0-6689, Gunnar Olsson SM4EFW, Peter Rosenthal SM0BSO samt Satish Krishna Karel 9N1AA. Eldsjälsstipendium utdelades till Lennart Lind SM3EFS och Christer Byström SM3ESX.

Gotländsk rävjakt
SSA:s årsmöte genomfördes under söndagförmiddag. Eftermiddagen ägnades enligt programmet ägnas åt rävjakt med gotländska förtecken. Vad ”gotländska förtecken” innebär i rävjaktssammanhang känner redaktionen fortfarande inte till.

Länk:
Artikel om Ölands variant av amatörradio som samhällsresurs.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com