Elsäkerhetsverket akutstoppar
14 livsfarliga USB-laddare

Posted by Erik SM7DZV on 11 maj, 2017 in Nyheter |

Exempel på USB-laddare som öppnar sig vid fallprov och exponerar spänningsfarliga delar som kan beröras.
Illustration: Elsäkerhetsverket.

— Av Erik SM7DZV —

Elsäkerhetsverket genomför sedan ett par månader tillbaka en granskning av 60 olika sorters USB-laddare. Resultaten är så alarmerande att verket har ryckt ut resultat från de 14 värsta laddarna och belagt dem med säljförbud och beslut om återkallande från konsument.

Det handlar inte om enstaka fel på de aktuella laddarna. Flertalet laddare i värstinggruppen uppvisar många olika ytterst allvarliga brister. Flera av laddarna levererades omärkta, felmärkta och utan eller med felaktig dokumentation. De var i flera fall piratkopior eller falsifikat som tillverkats för att likna en viss originalladdare och därmed lura köpare.

 

14 laddare i värstingkategorin säljstoppas:
”Användning är förenad med livsfara”
Nu presenterar Elsäkerhetsverket en första rapport från sin pågående granskning av USB-laddare. Det är en delrapport som handlar om 14 USB-laddare i värstingkategorin. Verket har beslutat att samtliga laddare säljstoppas och måste återkallas från konsumenterna. ”Att använda någon av dessa laddare är direkt förenat med livsfara”, skriver verket i sin information.

Elsäkerhetsverket sammanfattar:

Bristfällig hållfasthet, felaktiga dimensioner och en total brist på dokumentation. Dessa ”värstingar” förvånar genom både mängden brister men också allvarlighetsgraden på bristerna. Att inte uppfylla isolationskraven på minst 4,0 mm luftavstånd och 5,0 mm krypavstånd på en produkt där sekundärsidan, i detta fall en USB-utgång, är beröringsbar är något Elsäkerhetsverket ofta ser vid granskning av USB-laddare.

När den bästa av dessa ”värstingar” har ett isolationsavstånd på 0,7 mm kombinerat med i övrigt usla resultat är det inget annat än anmärkningsvärt. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna. Risken att få en elchock av dessa laddare är överhängande.

Vilseledande märkning och design
Elsäkerhetsverket skriver vidare i rapporten:

Värt att notera är att sju av USB-laddarna inte är märkta med tillverkarens namn eller varumärke. Elsäkerhetsverket misstänker dessutom att Nokia-laddaren är en piratkopia, att Lidu-laddaren är ett försök till att efterlikna Samsungs laddare genom vilseledande märkning och att de två laddarna märkta med FoxInk försöker efterlikna Apples laddare genom vilseledande märkning.

Det är också tydligt att man vid konstruktion av dessa laddare inte bemödat sig om att minska risken för brand. Endast en laddare har en Y-kondensator med rätt klassificering, och ingen av de övriga klarade överspänningsprovet på 3000 volt utan överslag. Dessutom är plastmaterialet i 12 av laddarnas höljen inte beständigt mot eld vilket förhöjer risken för brandspridning.

13 av 14 saknar skydd mot elektriska störningar

Y-kondensatorn är en säkerhetskritisk komponent som måste vara korrekt klassificerad för att inte utgöra någon risk. Dess syfte är att hindra högfrekventa störningar från att spridas från laddaren till 230 volt-nätet. Utan denna komponent klarar inte laddaren störningskraven och kan störa ut annan elektrisk utrustning…. …Endast en laddare har en korrekt klassificerad Y-kondensator.

Brister inom alla testade områden
Elsäkerhetsverkets granskning omfattar risker för brandspridning, skydd mot elchock, fysisk hållbarhet, bristfälliga installationsavstånd, skydd mot elektriska störningar, felaktiga dimensioner på stickproppen samt allvarliga fel i märkningen av laddarna. Ingen av laddarna uppfyller krav på bruksanvisning eller säkerhetsinstruktion då detta helt saknas för samtliga laddare.

Utan EU-försäkran, förpackning och dokumentation
Sju av laddarna levererades utan förpackning, vilket gör det svårt att uppfylla märkning och dokumentationskrav. En av laddarna levererades i felaktig förpackning. Anmärkningsvärt är också att ingen av laddarna har en EU-försäkran där tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten inom EU. Utan denna försäkran får produkten inte säljas på EU:s inre marknad.

Rapport om återstående 46 laddare kommer i slutet av maj
Amatörradionyheterna har tidigare skrivit om Elsäkerhetsverkets pågående granskning av USB-laddare. Verket har köpt in 60 olika laddare från butiker och över nätet. Projektet fortgår med övriga 46 stycken USB-laddare och en sammanfattande rapport väntas komma i slutet av maj 2017.

Länkar
Läs Elsäkerhetsverkets rapport om de 14 värstingarna
Amatörradionyheterna: Elsäkerhetsverket gör stor granskning av USB-laddare

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com