Ett år sedan Häglaredsmasten saboterades

Posted by Erik SM7DZV on 15 maj, 2017 in Nyheter |

Teracom Högmast. Här Vedyxa nära Uppsala.
FOTO: Teracom.

— Av Erik SM7DZV —

Den 15 maj 2016 fälldes Teracoms högmast i Häglared utanför Borås genom sabotage. Sabotaget släckte all TV- och radio som sändes från masten.

Den nya masten är nu klar. Prislappen är på 50 miljoner kronor. Ett arbete som pågår och måste slutföras innan den kan driftsättas är installation av matarledningar, antenner och annat som behövs. Teracom räknar med att den nya masten ska kunna tas i bruk någon gång under den kommande sommaren, men det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Dåligt väder kan leda till förseningar.

 

Efter sabotaget den 15 maj förra året började Teracom omgående att bygga upp en provisorisk mast på knappt 100 meter. Företaget satte även ut tillfälliga sändare på platser som inte täcktes av den provisoriska installationen, bland annat i Ulricehamn och Vårgårda. De provisoriska installationerna har enligt Teracom klarat av att ge samma täckning för TV som den ursprungliga masten. Radiosändningarna beräknas nå 97 – 98 procent av befolkningen.

Nya masten klar
Den nya masten i Häglared är nu klar. Den nya högmasten är ungefär 30 meter lägre än den tidigare, och den står nästan direkt bredvid den återstående delen av den gamla masten. Det som nu återstår är installation av matarledningar, antenner och allt annat som behövs. Hur länge det dröjer innan den nya masten kan driftsättas är svårt att säga.

Otjänlig väderlek kan försena driftsättning
Teracom räknar med att driftsättning ska ske någon gång under den kommande sommaren. Osäkerheten i tidsangivelsen beror på att tidsåtgången för installationerna bland annat beror på vädret. Att höghöjdsarbeten inte kan utföras vid otjänlig väderlek säger sig självt. På pluskontot finns att närheten till den gamla masten gör det lätt att flytta respektive bygga nya ledningar från stationsbyggnaden till den nya masten.

Extra säkerhetsåtgärder
Efter sabotaget har alla Teracoms master försetts med extra staginfästningsskydd. Förenklat betyder det att bultarna som håller fast mastens vajrar skyddas av en metallplatta. På den nya masten är dessutom infästningarna på de inre stagfundamenten fastgjutna.

Kostar 50  miljoner kronor
Den nya högmasten kostar cirka 50 miljoner kronor. Till det kommer kostnader för alla provisoriska åtgärder för att återställa och vidmakthålla sändningarna under byggtiden samt de säkerhetsåtgärder som vidtagits till följd av sabotaget. Hur mycket den andra delsumman för sabotaget slutar på vill Teracom inte säga något om lika lite som man vill redovisa vilka säkerhetsåtgärder man vidtagit för att försvåra nya liknande sabotagehandlingar.

Dålig radiomottagning i Töllsjö
I början av maj hade Radio Sjuhärad ett inslag om svårigheterna för en dam i Töllsjö att höra sina radiostation. (se länk). Damen och hennes grannar tillhör de tre procent av befolkningen som inte fått tillbaka full radiotäckning med hjälp av de provisoriska åtgärderna. Till sommaren, när den nya Häglaredsmasten tas i bruk, kommer Radio Skaraborg att höras, till och med i Töllsjö.

Länkar
Teracoms hemsida om sabotaget och återuppbyggnaden av Häglaredsmasten 
Radio Sjuhärad om problem med radiomottagning i Töllsjö 
Tidigare artiklar i Amatörradionyheterna om Häglaredsmasten

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com