FCC föreslår 3,5 miljoner i böter
för störsändning och falsklarm i New York

Posted by Erik SM7DZV on 21 maj, 2017 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Publicerat den 2017-05-20.
Uppdaterat 2017-05-21:  Redaktörens kommentar till avsiktliga störsändningar

CQ NewsRoom rapporterar att FCC, Federal Communications Committé, föreslår New York City att bötfälla en 20-åring man mer än 400 tusen dollar, drygt 3,5 miljoner kronor.

Mannen har upprepade gånger ägnat sig åt störsändningar och skickat falsklarm på New York-polisens frekvenser.

 

Kommentar:
Avsiktliga störningar av radiokommunikation
— Av Erik SM7DZV —

 

I länder, som Sverige, Ryssland och Ukraina, förekommer regelbundet avsiktliga störsändningar och missbruk av amatörradiofrekvenser.

Lyssna till exmpel på det rysk-ukrainska spektaklet på 7055 kHz. Frekvensen har sedan lång tid blivit ett tillhåll för ett mycket lågt stående ordkrig mellan ryska och ukrainska radioamatörer.  Eftersom missbruket tillåts fortsätta finns det anledning att anta att det sker med statsledningarnas goda minne.

Störsändningar mot svenska SSB-ringar
Den som tror att alla svenska radioamatörer är gentlemän som agerar i enlighet med radioamatörernas hederskodex rekommenderas till exempel att lyssna några förmiddagar, efter klockan 10, på 3762 kHz. Där brukar avsiktliga störsändningar på telegrafi förekomma mot en SSB-ring. Det är inte den enda svenska SSB-ringen som utsätts för eller har utsatts för avsiktliga störningar.

Jag blir så besviken över att personer som kämpat sig fram och lärt sig telegrafi kan sjunka så djupt, skriver en läsare i en kommentar.

De flesta radioamatörer som kan telegrafi idag har lärt sig det under sin militärtjänst. De har fått lära sig hur viktigt det är med signaldisciplin och korrekt uppträdande. De, som omdömeslöst ”roar” sig med att använda telegrafi för att förstöra för andra radioamatörer, kastar en skugga över oss alla andra, normala, telegrafister.

Grundregler om du utsätts för störsändning:
Det finns en militär grundregel för den som utsätts för avsiktlig störsändning, en av de metoder som ingår i det som på militärt språk benämns Telekrig:

1. Kommentera aldrig
Kommentera aldrig att du är störd. Det är samma sak som att skicka en signalrapport till störsändaren. Det triggar honom att anstränga sig ännu mera.

2. Försök aldrig ta kontakt med störsändaren
Försök aldrig ta kontakt med störsändaren. Om du som militär radiooperatör blev utsatt för störsändning, då visste du att du hade med fienden att göra. Den andra stationen hade order att försöka förstöra möjligheterna för dig att höra din motstation.

3. Börja aldrig diskutera med en idiot
Om du som radioamatör blir utsatt för störsändning ska du utgå från att du har att göra med någon som kan vara mentalt störd. Tro inte att du genom välbalanserade argument kan få den personen att ta reson. Det finns ett uttryck som säger att man aldrig ska börja diskutera med en idiot, därför att förr eller senare kommer ens egna argument att hamna på samma nivå. Det finns ett ännu mer uttrycksfullt amerikanskt ordspråk: ”Never ever get involved in a pissing contest with a skunk”. På svenska:  försök aldrig pissa i kapp med en skunk.

Post- och Telestyrelsens ansvar
Post- och Telestyrelsen, Sveriges ansvariga myndighet för spektrumövervakning, tycks inte lyfta ett finger för att sätta stopp för missbruk av frekvenser som upplåtits för amatörradio.

Samtidigt förefaller myndigheten ha obegränsade resurser för att ständigt hitta på fler och fler tvetydiga, obegripliga eller ofullständiga frågor i de prov, som blivande radioamatörer måste klara för att få sina licenser.

Man får väl anta att det är utslag av myndighetens beslut om hur dess tilldelade skattemedel bäst ska användas.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com