Kort introduktion till Bosses SM5CJW
livslånga intresse för grottforskning

Uppdaterat 2017-07-07: Korrigering av vissa sifferuppgifter. — Av Erik SM7DZV — Under veckan efter midsommar har cirka 50 medlemmar i Sveriges Speleologförbund befunnit sig i Lummelunda på Gotland för att fortsätta utforskningen och karteringen av grottsystemet. En av nyckelpersonerna i sällskapet är Bo Lenander SM5CJW, vanligtvis tilltalad Bosse, som konstruerat de radioapparater och den pejlingsutrustning … Fortsätt läsa Kort introduktion till Bosses SM5CJW
livslånga intresse för grottforskning