Framgångsrikt test på 47 GHz
mellan Oscar II Fort och Måseskär

Posted by Erik SM7DZV on 7 juli, 2017 in Nyheter |

Morgan SM6ESG redo för sändning på 47 GHz till Måseskär.
FOTO © Bertil SM6AAL.

— Texter Erik SM7DZV och Bertil SM6AAL —
— FOTO Bertil SM6AAL —

Den 27 juni genomförde Västkustens Mikrovågsgrupp ett framgångsrikt försök att upprätta samband på 47 gigahertz mellan Fort Oscar II i Göteborg och Måseskär.

Tidigare i sommar, i samband med Nordiska VHF/UHF-mötet på Tjörn, satte gruppen svenskt distansrekord för förbindelser på 47 GHz. Avståndet den gången, mellan stationsplatserna på toppen av Kullaberg i nordvästra Skåne och på Onsalahalvön på Västkusten, var 125 km.

Avstånd 50 kilometer
Förbindelsen mellan Fort Oscar II och Måseskär var mer blygsam, cirka 50 km. Den var ändå rätt unik. Förbindelser på mikrovåg, läs millimetervågor, kväver i princip fri sikt mellan antennerna.

 

Närbild på Morgans SM6ESG:s
transverter för 47 GHz.

Klicka på bilderna för större format.
FOTO © Bertil SM6AAL.

Många hinder mellan antennerna
– Mellan stationsplatsen inne i Göteborg och Måseskär var hindren många. Där fanns mycket ”skrot” omkring oss i form av staket, kanoner, säger Bertil SM6AAL som var en av dem som deltog i försöket. Missvisningen på kompassen blev cirka tio grader.

Svårt att sikta
– Strålningsloben är mindre än en grad, säger Jens SM6AFV. Att upprätta stationen och framför allt att rikta in antennerna är därför ett svårt problem. För att få fri sikt, line-of-sight, försöker vi ofta hålla till vid havet. En svårighet är då att vi har missvisning på kompassen. Finns det metall i marken blir det ännu värre.

Mäter mot fyrar och liknande
– Vi försöker därför söka referenser, säkra punkter med kända positioner, som vi kan utgå från, berättar Jens. Ute vid havet utgår vi ofta från fyrar och sedan räknar vi ut vinkeln mellan riktningen till fyren och vår förbindelseriktning.När vi sände mellan Kullen och Onsala använde vi oss av två fyrar. Från Kullen utnyttjade jag fyren vid Hallands Väderö. Från Onsala använde vi oss av en annan fyr för att bestämma antennriktningen.

– Metoden var mycket exakt. Vi låg rätt från början och det gick inte att justera antennriktningarna, så att det blev någon förbättring. Det som krävs för att lyckas är mycket noggranna förberedelser, sammanfattar Jens.

Kräver fri sikt – Ledskikt kompenserar för jordens rundning
Eftersom mikrovågsförbindelser i princip kräver fri sikt mellan antennerna saknas förutsättningar för riktigt stora förbindelseavstånd i Skandinavien. Västkustens Mikrovågsgrupp har därför ofta gjort sina försök till långa förbindelser över havet. Redan vid avstånd över 30 kilometer kommer jordens böjning med i bilden. Till följd av temperaturvariationer i luften bildas ibland sommartid i varmt och lugnt väder ledskikt strax ovanför vattenytan. Signalerna följer ledskikten och därmed jordens krökning. På det viset kan signalerna gå långt utan att antennerna ligger inom synhåll för varandra.

– Det är mycket svårt att förutsäga när ledskikt ska bildas, säger Jens, och vi har inga radiofyrar på de högsta frekvenserna, 47 och 76 gigahertz. Det är därför svårt att i förväg räkna ut när det är möjligt att få till riktigt långa förbindelser.

Viktigt att hålla radiofyrarna igång
– Det finns fyrar på 24 gigahertz här i västra Sverige, i södra Norge och i Danmark, och dem försöker vi naturligtvis utnyttja, säger Jens. En stor del av arbetet i mikrovågsgruppen går därför åt till att hålla igång fyrarna, allt mellan två meter och 24 gigahertz.

Höga berg och djupa dalar underlättar
Det svenska rekordet från tidigare i sommar är 125 kilometer. Det kan jämföras med avstånd som uppnåtts i Spanien. Där har man vid förbindelser mellan bergstoppar över en dalgång uppnått 250 kilometer. Även i Österrike och i Kalifornien finns liknande förutsättningar för riktigt långa avstånd med line-of-sight.

Jens SM6AFG – radioamatör sedan 1965
– Jag har gått högre och högre i frekvens, allt eftersom tekniken tillåtit det, säger Jens. Jag är en passionerad byggare. Men när man håller till på de här högsta frekvensbanden får man nästan bygga två stationer för att kunna upprätta en förbindelse: En som man kör på själv och en som man kan låna ut som motstation…

Västkustens Mikrovågsgrupp
– Här i Västkustens Mikrovågsgrupp är vi väl ett 30-tal medlemmar, säger Jens. Det är tur för då kan man hjälpa varandra ibland. Hade man varit helt ensam skulle man nog ha tröttnat.

SM6AAL: Rapport från förbindelsen
mellan Fort Oscar II och Måseskär

Här följer Bertils SM6AAL rapport och foto från från förbindelse mellan Fort Oscar II och Måseskär:

Deltagare:
På Fort Oscar den II: SM6AAL Bertil Bengtsson reportage och foto; SM6AFV Jens Tunare 24 och 47 GHz; SM6ESG Morgan 47 GHz. På fyrplatsen Måseskär: SM6EAN Mats .

Jens SM6AFV och Morgan SM6ESG justerar parabolen mot radiofyren i Saeby Danmark.
FOTO © Bertil SM6AAL.

Mats SM6EAN. Operatör vid motstationen på Måseskär.
Arkivbild.

Klockan 18.00 passerade vi in genom grinden och körde upp till ”Hjässan” den högsta platsen på Fort Oscar II. Jens SM6AFV monterade upp sin transverter med parabolen riktad mot radio-mikrovågs fyren i Saeby Danmark, men den hördes med mycket svag signalstyrka på 24 GHz.

Stor missvisning på kompassen
På grund av mycket ”skrot” omkring oss i form av staket, kanoner, blev missvisningen på kompassen ca: 10 grader, så Jens fick vrida parabolen till max signalstyrka. Men fyren på Guldheden i Göteborg hördes mycket starkt på 24 GHz.

Skulle egentligen inte ha gått att få kontakt
Sedan riggade Jens upp transvertern för 47 GHz mot riktning Måseskär, rent teoretiskt skulle det vara nästan omöjligt att få kontakt, eftersom det krävs fri sikt mellan stationerna på denna höga frekvens, (millimeter-vågor). Trots allt ”skrot” i form av kanoner och fartyg, containrar, lyftkranar mm på andra sidan Göta Älv, gick signalerna igenom mellan Fortet och Måseskär både på SSB och CW.

SM6ESG Morgan monterade nu upp sin 47 GHz transverter, med lägre uteffekt, cirka 30 mW från parabolen. Även dessa signaler gick fram till Måseskär, jag tror det var enbart på CW.

Lyckad test
Nu började en molnskärm att dra in från väster, och det blev lite kyligare i luften, klockan var nu cirka 20.30 och det var dags att montera ner utrustningen och packa in den i bilarna. Men en hellyckad kväll blev det, det är ju trots allt några parametrar som skall stämma när man skall köra trafik på mikrovåg.
Kl 21.00 passerade vi ut genom grinden efter ett mycket lyckat mikrovågsexperiment.

Jens SM6AFV sänder mot Måseskär.
FOTO © Bertil SM6AAL.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com