Unik svensk viktbaserad elektronikskatt gör
radiostationer som säljs här 400 kronor dyrare

Posted by Erik SM7DZV on 14 juli, 2017 in Nyheter |

– Lagen löser inte det problem man säger sig vilja åtgärda. Hur stor andel av världens elektronikproduktion tror lagstiftaren att svenska företag säljer här i landet, frågar Manuel Larsson SM6TMR som driver Limmareds Radio och Data AB.
FOTO © Wivianne Dahlros.

— Av Erik SM7DZV —

Från och med den 1 juli blev de flesta radiosändare, mottagare och tranceivrar 400 kronor dyrare. Handapparater och andra radioapparater som med tillbehör väger mindre än 2,1 kilo klarar sig undan med några kronor lägre skatt.

Sverige är ensamt om att införa denna typ av ny beskattning. Elektronikskatten utgår med 150 kronor per kilo, maximerat till 400  kronor per enhet.

”Dyrare elektronik och försämrad konkurrens”
– Det skatten medför är dyrare hemelektronik för svenska konsumenter som vill handla av svensk handel, säger Manuel Larsson SM6TMR som driver Limmareds Radio och Data AB.

– Den medför också administration som kostar pengar för att företagen ska hinna rapportera till Skatteverket för att slippa straffavgifter. Skatten kommer troligen att minska försäljningen i Sverige. Ännu fler kan komma att välja att handla av utländska företag över nätet. Sammantaget försämrar den konkurrenskraften för alla svenska företag som säljer hemelektronikprodukter.

 

Endast försäljning inom Sverige
Skatten omfattar endast elektronikprodukter som säljs i Sverige. Allt som handlas utomlands eller från utländska företag över nätet är undantaget från den nya skatten. Mot den bakgrunden kommer skatten inte att bli annat än en konkurrensnackdel för svenska detaljhandelsföretag i elektronikbranschen. Svensk detaljhandel kommer att drabbas av kostnadsfördyringar i förhållande till omvärlden. Till detta läggs kostnader för arbetskrävande administration för att de svenska elektroniksäljarna inte ska drabbas av Skatteverkets straffavgifter.

Vad bryr sig internationella elektroniktillverkare om Sverige?
Motiveringen för den nya skatten är att den ska omfatta varor som ofta används i hemmiljö och därmed orsakar risk för att vissa farliga ämnen sprids till och påverkar människor. Lagstiftarens outtalade antagande är därmed, att en kiloskatt på svenska elektronikprodukter kommer att medföra att de internationella koncerner som tillverkar elektronikprodukter ska ändra sina produktionsanläggningar och konstruktioner så att mer miljövändliga elektronikprodukter introduceras på marknaden.

– Man kommer inte åt det problem man säger sig vilja åtgärda på det här sättet. Man hävdar att när vi inför skatten här, så kommer EU och andra länder att följa efter. Hur många procent av världens elektronikproduktion tror man att svenska företag säljer här i landet, frågar Maunel.

Svara inom fem dagar eller betala straffavgift
För att snabbt komma igång kräver Skatteverket, under innevarande månad veckovisa deklarationer, med listor på importkoder och viktuppgifter, av allt som importeras. Skatteverket ska ha in deklarationerna inom fem dagar. Sker inte det utgår straffavgifter.

Skatten 400 kronor per köpt enhet
Skatten ska betalas med 150 kronor kilo, maximerat till 400 kronor. Det blir samma skatt på en normal radiostation som på en mikrovågsugn eller en induktionsspis. Maximeringen gäller per enhet. Den som köper mer än en enhet elektronik – radiostation, dator eller annat – får alltså punga ut med 400 gånger antalet köpta enheter. Nätaggregat finns inte med bland de elektronikprodukter som drabbas av den nya skatten.

Omfattar i stort sett alla apparater
Utredningen, som låg till grund för beslutet, nämner i stort sett alla apparater som förekommer i ett hushåll, bland annat spisar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, datorer, bärbara datorer, läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa telefoner, routrar, trådlösa nätverk, cd-spelare, dvd-spelare, radioapparater, tv-apparater, tv-dioder, dataskärmar samt spelkonsoler.

Upp till läsaren att bedöma
Det står läsaren fritt att själv bedöma i vilken utsträckning hen tror att internatinella koncerner av elektronikprodukter kommer att börja söka alternativa produktionsmetoder till följd av att Sverige infört den aktuella skatten.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com