PTS ger fiberförening rätt
att använda Telias kanalisation

Posted by Erik SM7DZV on 27 juli, 2017 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en fiberförening i Mariestad rätt att använda Telias kanalisation för att bygga ett eget bredbandsnät. Telia hade motsatt sig föreningens framställan.

 

Lag för att främja fiberutbyggnad
Den 1 juli 2016 trädde lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft. Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar få anlägga ett fibernät i kanalisation som ägs av någon annan. Om det uppstår tvist mellan den som äger kanalisationen och bredbandsutbyggaren ska PTS lösa tvisten.

Fiberförening i Mariestad
En fiberförening i Mariestad har begärt att få undersöka Telias kanalisation i syfte att se om den kan användas för att nå ut till de sista delarna av föreningens planerade nät, och i sådana fall få tillträde till denna kanalisation. Telia anser att utbyggnadslagen inte ger föreningen rätt till tillträde till kanalisationen.

PTS kör över Telia
PTS har dock nu beslutat att Telia måste ge föreningen möjlighet att på plats undersöka den aktuella kanalisationen och, på rättvisa och rimliga villkor, ge föreningen rätt att använda den.

Länk: Pressmeddelande från PTS

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com