Störningskänsliga GPS-signaler leder navigation
tillbaka till radiometod från andra världskriget

Posted by Erik SM7DZV on 14 augusti, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-08-15: Rättat korrekturfel.

Texten i denna artikel baseras på underlag från Reuters (2017-08-07) och innehåller länkar till Wikipedia. /Red.
Klicka på bilden för att komma till Reuters artikel.

— Av Erik SM7DZV —

Cyberhot mot satellitbaserad navigation till sjöss leder till pånyttfött intresse för Loran, ett radiobaserat navigationssystem som utvecklades under andra världskriget. Orsaken är att GPS-signalerna från satelliterna är mycket svaga och lätt kan störas ut.

Reuters rapporterade under veckan som gick att risken för cyberattacker riktade mot fartygens satellitnavigering tvingar olika nationer att utveckla backupsystem med rötter i andra världskrigets radioteknik. Fartyg som använder GPS (Global Positioning System) och andra liknande anordningar förlitar sig på de satellitsignaler, som många experter betraktar som känsliga för avsiktliga störningar.

 

Omkring 90 procent av världshandeln transporteras sjövägen och insatserna är höga i allt trängre farleder. Till skillnad från flyget saknar fartygen backup för sitt navigationssystem. Om fartygens GPS upphör att fungera riskerar de grundstötning eller kollisioner med andra fartyg.

Navigeringsteknik som bygger på landbaserad radio
Sydkorea utvecklar en  teknik för jordbaserad navigation som kallas eLoran, och USA väntas följa efter. Storbritannien och Ryssland har också undersökt navigeringstekniker som använder radioteknik. Insatserna är en följd av störningar på sjöfartens navigationssystem under de senaste månaderna och åren. Det är inte klarlagt att störningarna är en följd av avsiktliga attacker. Specialister på solnavigering menar att även vädereffekter kan leda till förlust av satellitsignaler.

GPS svaga signaler lätta att störa ut
Problemet med GPS och andra globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) är deras svaga signaler. Satelliterna sänder från 2000 mils höjd , och signalerna kan lätt störas ut av billiga tillgängliga störsändare. Utvecklare av eLoran – som är en sentida efterföljare till Loransystemet, som skapades under andra världskriget säger att det är svårt att störa ut eftersom den genomsnittliga signalen är uppskattningsvis 1,3 miljoner gånger starkare än en GPS-signal.

Traditionella navigeringskunskaper har tappats bort
Företrädare för sjöfart och datasäkerhet uppger att hotet har ökat stadigt under de senaste tio åren eftersom fartyg har övergått allt mer till satellitsystem. Samtidigt har sjökort tryckta på papper försvunnit, till stor del på grund av att traditionella kunskaper bland sjöfolk försvunnit.

År har gått sedan skepparen kom ut på bryggvingen, exakt klockan 12, när solen stod i zenit, för att med med sextanten mäta (sol)”ståndet”. Rätt tid sändes från Rugby i England och från Hawaii. Kunde man inte ta emot tidsangivelserna fick man lägga till två sekunder per dygn, felmarginalen på fartygets kronometer.

Länkar:

Reuters: Cyber threats prompt return of radio for ship navigation
Svenska Wikipedia: Kort om Loran

Engelska Wikipedia – Loran-C 
Engelska Wikipedia – Decca Navigeringssystem

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com