PTS undersöker driftsäkerhet
för telefoni och internet på landsbygden

Posted by Erik SM7DZV on 18 augusti, 2017 in Nyheter |

Det finns många svårigheter för att telefoni och internet ska fungera bra i glesbefolkade områden.

Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka driftsäkerhet för telefoni och internet för att utröna ifall det finns behov av åtgärder.

PTS har de senaste åren arrangerat och deltagit i bland annat regionala dialogmöten om mobiltäckning, pilotprojekt om hur alla på landsbygden ska kunna erbjudas bredband om minst 30 Mbit/s (Vilhelmina/Lycksele) och besökt ett flertal kommuner för att diskutera förändringarna i kopparnätet. PTS arbetar dessutom med de regionala bredbandskoordinatorerna för att främja bredbandsutbyggnaden runt om i landet. Nu vill myndigheten undersöka hur utmaningarna ser ut på landsbygden vad gäller driftsäkerhet för telefoni och internet.
Besöker fem kommuner

Glesbygden mer sårbar för störningar
Användare av telefoni och internet på landsbygden är mer sårbara för störningar och avbrott – strömavbrott är vanligare, avstånden längre och framkomligheten mer begränsad. Dessutom finns det ofta ett begränsat urval av tjänster och leverantörer.

Besöker Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund
PTS kommer i slutet av september att besöka Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund i Västerbottens och Jämtlands län. Dessa kommuner har valts då det kommit in flera klagomål till PTS från dessa områden. Myndigheten kommer att träffa kommuner, operatörer och andra aktörer som är viktiga för att telefoni och internet ska vara driftsäkert. PTS begär dessutom in uppgifter från operatörerna för att skapa sig en god bild av läget i de kommuner myndigheten besöker.
Undersöka behov av åtgärder

Vill ha en mer fullständig bild
– Vi vill få en mer fullständig bild av de utmaningar som finns vad gäller driftsäkerhet på landsbygden, till exempel svårigheter att förebygga avbrott och problem med att reparationer kan ta längre tid. Vi ska även undersöka om det finns behov av åtgärder, säger Emelie Björkegren Näslund på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Rapport klar 2018
Slutsatserna kommer PTS att presentera i en rapport som blir klar i början av 2018.

Länk

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com