IARU Region 1-konferens i Landshut, Tyskland
I morgon torsdag är det dags för beslut

Posted by Erik SM7DZV on 20 september, 2017 in Nyheter |

Presidiet från vänster: Don Beattie,G3BJ Ordf IARU region 1; Mario Maniewicz, ITU Radiocommunications Bureau; Tim Ellam, VE6SH, ordf IARU; Thomas Weilacher, ordf. CEPT WGFM
FOTO Mats SM6EAN

— Kort sammanfattning av rapporter
från  IARU-konferensen i Landshut, Tyskland,
skrivna av 
Mats SM6EAN och Erics SM6JSM —

– För att kunna bevaka och vidareutveckla amatörradions intressen finns inget annat sätt än att arbeta genom en organisation som IARU, säger Mats SM6EAN.

– Man behöver t.ex. kunna arbeta mot stora internationella organisationer kring spektrum och störningar. Dessa organisationer har formella sätt att arbeta och man behöver kunna arbeta i denna omgivning för att nå resultat. Detta är långsiktigt arbete, sammanfattar Mats.

Delegaterna samlade framför kongressbyggnaden.
Officiell bild .

Arbete inför WRC19
– Den kanske viktigaste presentationen under inledningsdagen, söndagen, handlade om arbetet inför WRC-19, säger Mats.

På måndag morgon inledde de olika permanenta kommittéerna sina sessioner: C2 ser över IARUs finanser, C3 behandlar administrativa frågor, C4 behandlar HF-frågor upp till 30 MHz, C5 VHF-frågor över 30 MHz och C7 elektromagnetiska störningar (EMC).

 

 

Alla kommittéerna har egna agendor
Alla dessa kommittéer har sin egen agenda och alla beslut man kommer fram till skall behandlas på ”plenum” på torsdag. Plenum betyder att alla deltagare samlas för att ta beslut, förhoppningsvis i enlighet med vad de olika kommittéerna kommit överens om.

Eric SM6JSM har deltagit i grupperna C3 och C4. Mats SM6EAN deltar i grupperna C5 och C7. I grupp C2 har Markku OH2BQZ försvarat Nordens synpunkter. Grupp C3 blev färdiga med sina rekommendationer i tisdags kväll, den 19 september. Besluten tas alltså på torsdag. De övriga grupper C4, C5 och C7 måste bli färdiga under osdagen (idag).

Huvudpunkter för amatörradions utökning
– Huvudpunkterna för amatörradion är utökning av 50MHz till 50-54MHz även i region 1, bevarande av ett smalbands- och bredbandssegment i 5,7 GHz-bandet, bevarandet av 47GHz-segment samt Wireless Power Transmission, säger Mats.

Tester och bandplanering
– Det är många frågor i C5 som berör contesting-regler i IARU-tester (vilket är stort nere på kontinenten) samt bandplanering, säger Mats. Det skapades två sub-grupper inom dessa områden för att diskutera och förbereda frågor till huvudmötet. Det diskuterades också att skapa en fast contest-grupp för att snabbare kunna handlägga och förbereda sådana frågor.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com