ARISS-kontakten genomförd
— Jörgen SM3FJF sammanfattar projektet

Posted by Erik SM7DZV on 22 oktober, 2017 in Nyheter |

Streamingproduktion av elever från NTI Gymnasiet Sundsvall.
FOTO © Ulf SM3RAB.

Johannes Törnquist SA3TOA, hälsar Ruth Bourke Berglund från FBA, Folke Bernadotteakademin, välkommen till Sandö.
FOTO © Ulf SM3RAB.

I torsdags genomfördes radiokontakten med den Internationella Rymdstattionen ISS från Räddningsgymnasiet i Sandö. Jörgen SM3FJF sammanfattar här erfarenheterna av det ett år långa projektet:

Ett team från Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, har under ett år förberett och arrangerat ett ARISS projekt. ARISS står för Amateur Radio on the International Space Station, amatörradio från den Internationella Rymdstationen.

 

Förberedelser och genomförande har skett tillsammans SM5SRR Eskil van Loosdrecht, ARISS Skandinaviens koordinator, elever från Minervaskolan i Ånge, NTI Gymnasiet i Sundsvall, Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall samt Räddningsgymnasiet på Sandö. Totalt har 115 elever berörts.

Stimulera rymdintresse
ARISS projektet har inneburit att de berörda förberett och arrangerat en radiokontakt med astronauterna på International Space Station, ISS. Projektet för de utvalda skolorna har varit ett gemensamt samarbete med ARISS i syfte att stimulera till rymdkunskap i skolornas undervisning.

Läs Jörgens SM3FJF sammanfattande beskrivning av hela ARISS-projektet från oktober 2016 fram till radiokontakten med rymdstationen i torsdags, den 19 oktober.

Gruppbild, av alla på plats.
Foto Privat.

Kortfattad beskrivning av ARISS
– Ett skolprojekt över 12 månader

 

— Av Jörgen Norrmén, SM3FJF —
Projektledare ARISS, SSA Projektledare SSA – Amatörradio i skolan 2015-2017

Närmast kameran de två projektledarna Jörgen SM3FJF och Christer SM3ESX. Längst bort Johannes Törnquist SA3TOA.
FOTO © Ulf SM3RAB.

Oktober 2016
SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen presenterar en idé och utkast kring ett ARISS evenemang för elever och lärare på Räddningsgymnasiet på Sandö och Minervaskolan i Ånge. Stort gehör fanns för en ARISS ansökan som oktober 2016 skickades till ARISS från Räddningsgymnasiet Sandö och Sundvalls Radioamatörer, SK3BG.

Mars 2017
ARISS-ansökan godkänd. Räddningsgymnasiet Sandö blir en av åtta skolor i Europa som är godkända för en kommande ARISS kontakt. Ansökningar inkom från 58 skolor i Europa.

Maj 2017
Första arbetsmöte med Räddningsgymnasiet Sandö, Minervaskolan Ånge samt NTI Gymnasiet Sundsvall. NTI Gymnasiets rektor Jon Ellrose lovar direkt vid mötet att 14 NTI gymnasielever på teknik- och estetikprogrammet kan sköta Internet livestreaming, audio, bild etc. Tema ”Rymden” planeras in i skolornas verksamhet inför höstterminen. Samtidigt utses en grupp elever som skriver sina rymdfrågor till ISS astronauterna.

Juli 2017
Beslutades att vi måste dela ARISS tid med en skola i Irland, vilket innebär en halvering till tio elevfrågor till astronauterna från Sverige och tio elevfrågor från Irland. Samtidigt utsågs Irland till huvudskola och Sverige till sekundärskola för en uppkopplad telefonförbindelse från Sverige till Irland.

Augusti-oktober 2017
Detaljplaneringsmöten med rektorer, lärare, elever samt skolrepresentanter tillsammans med Tallaght Community School, Irland.

18 oktober
14 elever från NTI Gymnasiets Teknik- och Estetisk program och deras lärare bygger upp Räddningsgymnasiets aula till ett NASA-liknande kontrollrum inför ARISS evenemanget.
Flera ljudtester genomförs med Irland för nivåinställningar av bland annat ljud för respektive elev etc. Noggrannheten i samtliga detaljer från Sverige är minutiös! Samtidigt gör NTI Gymnasiets elever en egen dokumentärvideo om deras ARISS skolprojekt. Tio elever förbereder sig och tränar på sina rymdfrågor genom att repetera och repetera. Under alla repetitioner uppstår fortlöpande stora ljudproblem från Irland. Till slut nås de rätta ljudnivåer!!

ARISS dagen den 19 oktober kl 14.49:33 ”Rymdäventyret”
Eleverna från Räddningsgymnasiet Sandö, Minervaskolan Ånge, NTI Gymnasiet Sundsvall och Skvaders Gymnasieskola Sundsvall, tillsammans med lärare, gäster, media är förväntansfulla när projektet startade kl 12.30 i ”NASA SPACE CONTROL ROOM SANDÖ” inför ARISS – Amateur Radio on International Space Station.

Streaming under två och en halv timma
Den perfekta NTI-streamingen varade i drygt 2 ½ timma. Två duktiga musiker från Skvaderns gymnasieskola Sundsvall bidrog med folkmusik. SM3LDP Markku presenterade den Internationella rymdstationen ISS. Studenten Johannes Törnquist, SA3TOA vid Räddningsgymnasiet hälsade välkommen. Ruth Bourke Berglund från Folke Bernadotteakademin berättade om myndighetens arbete för fred, säkerhet och utveckling.

Kommunikationsproblem med Irland
När sändningen startade med Tallaght Community School, Irland, uppstod åter igen stora problem i deras överföring av ljudet till Sandö och det kulturella videoutbytet kunde inte genomföras. Irlands teknikstrul med ljudet fortsatte när eleverna som var taggade för att under elva minuter få svar på sina rymdfrågor från astronauten Paolo Nespoli.  Ljudet från Irland var mycket bristfälligt, så det var bara en elevfråga som hann ställas men ingen ljudåterkoppling hördes från astronauten Paolo Nespoli. Ett flertal elever blev mycket ledsna och grät i den direktsända radiointervjun när Sveriges Radio sände direkt och efter ARISS-rymdkontakten. Elevernas besvikelse var mycket stor över att inte få ställa sina frågor och få svar av astronauten Paolo Nespoli, pga den mycket dåliga ljudöverföringen till Sandö från Irland.

Summering och lärdom inför framtiden
Ett sådant här stort rymdprojekt är unikt för alla skolor som får den stora förmånen att bli utvald som ARISS-skola. Att få en delad tid på 11 minuters radioförbindelse med astronaut från två skolor samtidigt är inte rättvist, främst för eleverna. Detta är ju deras stora projekt! Det är deras kunskap och färdighetsträning som är avgörande för deras framtida studie- och yrkesval.

Projektets genomförande har skett med mycket stor glöd och entusiasm från alla gymnasieelever, deras lärare och rektorer – det är den största behållningen för oss alla. Ungdomar för framtiden!

Organisation- och teknikstrul från Irland till oss på Sandö rår vi inte över. Man når inte ända fram ibland, trots hög målsättning och mycket välorganiserat genomförande från Räddningsgymnasiet Sandö och mycket väl godkänd Internet streaming av eleverna från NTI Gymnasiet Sundsvall.

Elevröster om det bästa med projektet:
”Vi började från ingenting
och gjorde det tillsammans”

På Kramfors.se sammanfattade två elever på Räddningsverkets skola på Sandö sina erfarenheter av ARISS projektet:

– Det bästa med det här är att vi har börjat från ingenting och gjort det tillsammans,
berättade Räddningsgymnasiets elever, Sofia Phalin och Sanna Wedin, när
programmet avslutades.

December 2017
NTI-skolan elever producerar nu under höstterminen en videodokumentär som beräknas klar omkring luciatid. För NTI gymnasieeleverna finns nu på lektionstimmarna i höst färdigställande av videoproduktionen ”ARISS – Ett rymdprojekt från Sandö”.

Tack till:
ARISS teamet från SK3BG vill framföra vårt djupa stora T A C K till:
•    Samtliga 115 enormt duktiga engagerade, kunniga och motiverade skolelever!!
•    Rektor och lärare från Räddningsgymnasiet Sandö, Minervaskolan Ånge, NTI   Gymnasiet Sundsvall och Skvaderns Gymnasieskola Sundsvall
•    Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, som stöttat ARISS-projektet och där projektet varit en del av utbildningssatsningen ”SSA – Amatörradio i skolan 2015-2017”
•    Amatörradionyheterna, Amateur Radio News Sweden – The Radio Operator’s News- and Tool Box
•    SM5SRR Eskil van Loosdrecht, Skandinaviens ARISS koordinator
•    ARISS – Amateur Radio on the International Space Station

 

Fotnot:
The ARISS program was created and is managed by an international consortium of amateur radio organizations and space agencies including National Aeronautics and Space Administration (NASA) in the USA, Rosaviakosmos in Russia, Canadian Space Agency (CSA) in Canada, Japan Aeronautics Exploration Space Agency (JAXA) in Japan and European Space Agency (ESA) in Europe.

Länkar:

ARISS   
Räddningsgymnasiet Sandö  
NTI Gymnasiet Sundsvall    
Skvaderns Gymnasieskola  
Minervaskolan Ånge    
Folke Bernadotteakademin  
Sundsvalls Radioamatörer

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com