Sveriges Radio tvingar Radiogodis.se att lägga ned

Posted by Erik SM7DZV on 24 oktober, 2017 in Nyheter |

Klicka på logotypen för att komma till Radiogodis.

— Nyhetskommentar —

Radiogodis.se är en nätplats, och en uppskattad källa till rundradionostalgi, som funnits under många år. Webbplatsen har innehållit inspelningar av historiska rundradiosändningar från Radiotjänst, Sveriges Radio och från radiopirater som bland andra Radio Nord.

Radiogodis har utfört en kulturgärning genom att samla gamla historiska radioinspelningar bland annat från Radiotjänst och Sveriges Radio. Inspelningarna har tillhandahållits på nätet.  Sveriges Radio har nu hävdat upphovsrättsliga grunder, och stoppat Radiogodis från att fortsätta publicera inspelningarna på nätet.

Historiska inspelningar
Många av de aktuella inspelningarna är från  tiden innan Radiotjänst i slutet av 1950-talet ombildades till aktiebolag. På den tiden ägdes Radiotjänst av samhället och dess kostnader betalades genom lyssnarnas radiolicenser.

För det första vore det intressant att få belyst hur långt tillbaka i historien som Sveriges Radio AB har rätt att hävda upphovsrätt.

För det andra vore det naturligtvis klädsamt om Sveriges Radio AB nu inrättar ett öppet arkiv för historiska radioinspelningar på nätet, så att tomrummet efter stängningen av Radiogodis.se åtminstone i någon mån kan fyllas.

Tomas Widén och Anne-Lie Petersson som drivit sajten har efter vad de uppger på sin webbsida lagt ned verksamheten då Sveriges Radio nu gör upphovsrättsligt anspråk på materialet. Nedläggningen har lett till att även inspelningar som Sveriges Radio saknar upphovsrätt till har tagits bort.

Viktigt spara inspelningarna för framtiden
Oavsett rättsliga dispyter om upphovs- och publiceringsrätter är det viktigt att Radiogodis historiska samlingar på något sätt arkiveras och sparas för framtiden. Helst bör de naturligtvis göras tillgängliga på nätet för en bred allmänhet.

Öppet arkiv
Det som därutöver återstår att hoppas på är  att Sveriges Radio skapar ett Öppet Arkiv på nätet,  där alla Radiotjänsts och Sveriges Radios historiska inspelningar, som Radiogodis haft på sin sida, kan göras tillgängliga.

Fortsätt publicera Radio Nord på Radiogodis
En annan förhoppning är att Radiogodis.se om möjligt på nytt lägger ut det material som Sveriges Radio inte har några rättigheter till. Hit hör bland annat inspelningarna från Radio Nord.

/Erik SM7DZV

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com