Arbetsgrupp vill ha din hjälp
med granskning och förslag till förbättringar
när Koncept-boken nu revideras

Posted by Erik SM7DZV on 26 oktober, 2017 in Nyheter |

Konceptboken uppdateras. Författarna vill ha hjälp med granskning.
Klicka på bilden för att ladda ned PDF-version av manuskriptet.

Under ett års tid har en liten grupp radioamatörer lagt ned ett mycket ambitiöst arbete på att revidera SSA:s utbildningsmaterial. Fokus har varit att revidera KonCEPT för Amatörradiocertifikat till en ny andra upplaga, som ska lämpa sig i kurser för certifikatutbildning samt för webbaserad utbildning.

Gruppen, som arbetar med projektet, kallar sig SSA-Akademin. I den ingår bland andra Jonas SM5PHU, Magnus SA0MAD, Thorbiörn SA0LAT, Hans SM0UTY, Täpp-Anders SM0UEI, Philip Eriksson FRO, Lorentz SM7NTJ, Petter SA2PKA och Peter SA2BLV.

Nedanstående text har författats av arbetsgruppen. Vår redaktion har gjort ett fåtal språkliga korrigeringar. Samtliga mellanrubriker är satta av redaktionen.

 

Fokus: Att täcka CEPT HAREC-krav
I detta arbete har stort fokus legat på att täcka CEPT HAREC krav, men även uppdatera med avseende på de förändringar som hänt både i nationell och internationell lag, förordning, föreskrifter, standarder och rekommendationer som förändrat sig under de 20 år som gått sedan första upplagan.

Därtill har mycket annat material arbetats in, så som de supplement som finns tillgängliga, för att underlätta studier. Flera nya kapitel har lagts till och som konsekvens har strukturen förändrats något.

Ska kunna användas i webbaserad utbildning
Detta är ett steg i att dessutom göra materialet anpassat för att även kunna användas i webbaserad kurs för att komplettera läroböckerna. SSA:s styrelse har också beslutat om att släppa det här materialet med Creative Commons licens, för att förenkla framtida användning i klubbar.

Hämta pdf-upplagan på nätet
Materialet tillhandahålls redan publikt i form av PDF på denna länk:
http://akademin.ssa.se/files/koncept-pdf/koncept.pdf

Läs – Hjälp till med synpunkter och kommentarer!
Efter denna stora uppdatering har vi genomfört en intern granskning, men det är nu som det är dags för ett större skara radioamatörer att granska det och komma med synpunkter på förbättringar där vi missat.

För den PDF-version som finns i denna stund har dock ingen layout gjorts. Det innebär att sidantal, bildplacering mm är i ett ofärdigt tillstånd fram till dess att vårt layout-team fått göra det jobbet. Det skall dock inte hindra att själva innehållet kan granskas.

Använd återkopplingsformuläret
För att kunna hantera de många kommentarerna ber vi er att använda det formulär vi har lagt upp för återkoppling.
Klicka här för återkopplingsformulär

Ange kapitel inte sidnummer,
kontrollera och ange versionsnummer

Eftersom den publicerade PDFen kan uppdateras, så vänligen ange vilket delkapitel och inte sidnummer. Vidare använder vi versionsnummer för hela bygget. Var vänlig kontrollera längst ned på sidan vad det är för versionsnummer du läser ifrån så kan vi lättare kontrollera er kommentar mot den versionen. Medans vi inte avkräver någon identitet, så väljer ni att lämna det så har vi möjlighet att återkomma till er utifall vi har följdfrågor som förhindrar oss att ta hand om just den kommentaren.

Korrigeringsstopp före tryckning
Vi kommer löpande föra in korrigeringar, men det kommer en tidpunkt då vi fryser innehållet för en första tryckning. Detta är dock inte slutet på möjligheten att kunna kommentera, men vi hoppas att ni kan nyttja denna första granskningsperiod att hitta merparten av de kvarvarande fel som säkerligen finns.

Ska underlätta studierna för certifikat
Slutligen hoppas vi att denna uppdaterade och moderniserade version av KonCEPT skall komma till god nytta för klubbarnas kursverksamhet och underlätta studierna mot ett amatörradiocertifikat.

Mycket nöje!
//SSA-Akademin

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com