Därför tror jag mer på Sven-Olof än på PTS

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-11-06

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

Klicka på bilden för länk till SVT Västernorrlands rapport från Östergraninge.

De flesta som gjort värnplikt i Sverige har troligen någon gång hört anekdoten om furiren som instruerar beväringarna om orientering:

– Vid bristande överensstämmelse mellan karta och terräng ska störst tilltro sättas till terrängen…

Allt ihop handlar om militär flexibilitet och att gilla läget. Jag litar på furiren. Därför tror jag mer på Sven-Olof Jonsson i Östergraninge, än på Post- och Telestyrelsen.

Klicka på bilden för länk till PTS pressmeddelande

Östergraninge är det senaste exemplet på hur glesbygd lämnas i sticket av Telia, av PTS och av samhället i stort.

Byn ligger i Sollefteå kommun, men avsides i sydvästra Ångermanland. Sven-Olof och hans grannar i Östergraninge blir av med det fasta kopparnätet för telefon om ett par veckor. Mobiltelefon fungerar inte.

Den tar dock grymt fel, som tror att Telia skulle förbättra och bygga ut mobilnätet innan man fragmenterar det kopparnät, som har fungerat sedan det byggdes i början av 1900-talet.

PTS uppfattning gäller inte för glesbygderna i vårt land
Mot det som Sven-Olof säger och mot hans och hans grannars erfarenhet av mobilnätet står Post- och Telestyrelsens nyhetsmeddelande av den 26 oktober. Där förkunnas att tillgången är god till telefoni och grundläggande internet i Sverige. PTS utsaga är säkert korrekt,  utifrån statistisk signifikansteori och tester. PTS bedömning gäller säkert för flertalet som bor i Sverige. Dock inte i glesbygderna. Glesbygdsbefolkningens behov av trygghet är ingen statistiskt försumbar bagatell.


En majoritet av landets befolkning har utan tvivel tillgång till telefon, mobilnät, även när Telia klipper ned fungerande trådnät. Frågan handlar dock inte bara om majoritetens tillgång till tillräckligt bra anslutning till Internet. Lika viktig borde frågan vara om grundläggande, fungerande, telefonförbindelser för den minskande befolkningsandel som bor i landets glesbygder.

Utan telefon ingen trygghet
Utan telefonförbindelse ingen trygghet, Ingen möjlighet att ringa vårdcentral, ambulans, brandkår eller polis, ingen möjlighet att ens få ett telefonsamtal från barn och barnbarn.

Fler och fler vita fläckar på Telekartorna
Östergraninge och Jansjö i Ångermanland liksom oräkneliga andra byar på den svenska landsbygden tillhör områden som håller på att bli, eller redan är, vita fläckar på Sveriges telekartor.

PTS: ”Marknaden ska tillgodose tillgången”
Amatörradionyheterna har under mer än två års tid rapporterat om hur den ena glesbefolkade delen av Sverige efter den andra förlorar sin fasta telefoni i och med att Telia fragmenterar landets fasta telenät. I sitt pressmeddelande den 26 oktober upprepar Post- och Telestyrelsen sitt mantra: ”Det är i första hand marknaden som ska tillgodose tillgången till telefoni och grundläggande internet.”

Azerbajdzjan men inte Sveriges glesbygder
Telia är en del av den telekommarknad som PTS hoppas på. I stället för att underhålla glesbygdens kopparnät för telefon valde Telia, som ett exempel, att satsa sex miljarder på mutor i Azerbajdzjan.

Hur rimlig är PTS förhoppning?
Hur rimlig är PTS förhoppning att ”marknaden” ska lösa de teleproblem, som Telia skapat och skapar i Sveriges glesbefolkade delar?

Hur många telekomföretag slåss om att trygga telefon- och internetförbindelser till Östergraninge och Jansjö?

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com