Gör så här om du vill söka experimenttillstånd
Prova 5 MHz som blir amatörradioband nästa år

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2017 in Nyheter |
Uppdaterat 2017-11-25: Fotnot, rubrik och vissa redaktionella ändringar.

Det finns en e-blankett för landmobil radio på PTS hemsida att använda vid  ansökan om experimenttillstånd för 5 MHz.
Klicka på bilden för att komma till rätt sida hos PTS.
Se nedan hur du ska fylla i dina  uppgifter

— Av Erik SM7DZV —

Det kommer att dröja cirka ett år innan 60-metersbandet öppnas för svenska amatörer. 100 procent säkert att bandet öppnas för amatörradio är det inte, men det är ändå högst troligt.

Det finns troligen en och annan radioamatör som är beredd att betala 600 kronor för ett års trafik på det nya bandet. För den som vill komma igång snabbt finns möjligheten att ansöka om ett experimenttillstånd hos Post- och Telestyrelsen, PTS. Definitionsmässigt handlar det då inte om amatörradiotrafik, men det kan nog de flesta leva med.

Just nu finns det ett femtiotal sådana experimenttillstånd. Läs nedan om hur du gör för att ansöka.

 

”Vanlig landmobil radio”
– När det gäller experimenttillstånden är det viktigt att veta att det här är vanlig landmobil radio, av samma typ som åkeriradio eller taxi, men att frekvensen är vald för att kunna samtrafikera med amatörer utomlands, säger Christer Jonson, handläggare vid Spektrumavdelningen på Post- och Telestyrelsen, PTS.  Mobiltrafik är inte tillåten.

Anropssignal för amatörradio får användas
– Därför gäller inte de vanliga villkoren för amatörradio och därför är det heller inte något krav på certifikat. Däremot anges i tillståndet att man får använda en anropssignal för amatörradio om man har en sådan, den är ju lika unik i världen som någon annan anropssignal.

Handläggningstiden är en till två veckor
Radiotillstånd gäller inte förrän man har det i sin hand. Handläggningstiden, från det ansökan kommit in till PTS till dess tillståndet expedieras, varierar med mängden ansökningar men ligger generellt vanligen mellan en till två veckor.

Mejlsvar snabbar på
– Om det är angeläget, eller om jag har mailadress, så brukar jag skicka ut en kopia av tillståndet med mailen för att snabba på det, förtydligar Christer Jonson, och i så fall kan du ju börja sända när du har fått kopian.

”Stor chans att bandet öppnas för amatörradio”
– Fortsätter de här försöken att fungera lika bra som de gjort hittills så finns det stor chans att frekvensen kommer att undantas för amatörradio i en kommande föreskrift, säger Christer Jonson.

Troligen om ett år
De nya omarbetade föreskrifterna väntas bli klara om cirka ett år, i slutet av oktober eller början av november 2018. Allt tyder för närvarande på att det nya amatörradiobandet på 60 meter då kommer att öppnas.

Information för dej som vill söka experimenttillstånd
Här är information för den som bestämmer sig för att söka tillstånd för 60-metersbandet:

Ansökningsblanketten finns på PTS hemsida
Det finns en e-blankett för landmobil radio på PTS hemsida som kan användas för ansökan. Ange att det gäller ett tillfälligt tillstånd och 5 MHz. Klicka på länken eller på bilden högst upp för att komma direkt till blanketten.

Inga speciella krav ställs
Det ställs inga speciella krav på den sökande, mer än att tillståndsvillkoren om till exempel frekvens och utstrålad effekt följs samt att mobil användning inte är tillåten.

Uppgifter i ansökan:
Ansökan ska innehålla det som framgår av fälten på blanketten:

Typ av tillstånd:
Ange ”tillfälligt tillstånd”.

Personuppgifter:
Personnummer, adress, telefon och e-postadress.

Typ av sändare:
Ange ”mobilstationsnät med fast sändare”.

Ändamålet med användningen:
Ange ”Experiment”

Trafikslag:
Ange ”Simplex”

Frekvensönskemål:
Ange ”5 MHz”

Kanalbredd:
Ange ”15 kHz”

Typ av kommunikation:
Ange det som är tillämpligt

Sändarens position:
Ange adress, antennhöjd över mark, Sändarplatsens koordinater

Utstrålad effekt från antennen:
Ange 15 W

Upplysningar – Anropssignal för amatörradiostation
Under upplysningar kan en eventuell anropssignal för amatörradio anges. Om sådan saknas tilldelas en anropssignal av PTS.

Avgift:
Avgiften betalas på lämpligt sätt när fakturan kommer vilken kan ta upp till någon månad beroende på när faktureringen körs.


FOTNOT – TACK SA0BFC
Christer Jonson har amatörradiosignalen SA0BFC. Han är handläggare vid PTS Spektrumavdelning. Vi tackar för hans hjälp med med underlag för denna artikel samt för att ha rett ut hur en ansökan om experimenttillstånd ska se ut.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com